Home About Browse Search
Svenska


Kväveeffektivitet på mjölkgårdar

Swensson, Christian (2016). Kväveeffektivitet på mjölkgårdar. I/In: Växtodlings. och växtskyddsdagar i Växjö 6 och 7 december 2016, 6-7 december 2016, Växjö.
[Conference Paper]

[img] PDF - Accepted Version
190kB

Abstract

I denna sammanställning redovisas resultat från växtnäringsbalanser från mjölkgårdar utförda mellan åren 2000-2013 i Greppa Näringen. Endast mjölkgårdar med minst två växtnäringsbalanser och minst sex rådgivningsbesök har ingått i studien. I medeltal var den första balansen utförd år 2003 och den senaste balansen år 2009, dvs. det var sex år i medeltal mellan första och senaste växtnäringsbalansen. Antalet utförda rådgivningar var 9,8 i medeltal. Totalt ingick 809 mjölkgårdar i analysen, företrädesvis från södra Sverige. Resultaten visar att både kväve- och fosforöverskottet sjunker på mjölkgårdarna. Om hänsyn tas till eventuell förändring i grödfördelning ,djurantal och årsmånen har kväveöverskottet sjunkit med tio kilo per hektar under den undersökta perioden. Fosforöverskottet har sjunkit med cirka två kilo per hektar. Den viktigaste förklaringen till minskningen är minskat inflöde av kväve från mineralgödsel.

Authors/Creators:Swensson, Christian
Title:Kväveeffektivitet på mjölkgårdar
Series Name/Journal:Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet
Year of publishing :2016
Volume:69
Page range:1-5
Number of Pages:5
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
ISSN:0282-180X
Language:Swedish
Publication Type:Conference Paper (Paper)
Refereed:No
Article category:Other scientific
Version:Accepted version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:dairy production, nitrogen balances
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3848
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3848
ID Code:13910
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Dec 2016 07:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits