Home About Browse Search
Svenska


Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910)

survey experiences from three European countries

Axenrot, Thomas and Guillard, Jean and Riha, Milan and Tuser, Michal (2016). Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910). Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:18
[Report]

[img] PDF
3MB

Official URL: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurse...

Abstract

Hydroacoustics is an internationally approved method to study fish for abundance estimates
and behaviour to increase our understanding of aquatic ecosystems. In Europe and North-
America, the need to compare results between years, lakes and countries has been recognized
and as a consequence of this, acoustic methods are being standardized. To study how the
European standard Water quality – Guidance on the estimation of fish abundance with mobile
hydroacoustic methods (CEN 2014) was perceived by different users, a joint evaluation
of the implementation of the standard was performed in 2014 by hydroacoustic experts from
three European countries. In some parts of the standard the participants´ actions were different
from what was described by the standard, and in some cases methods differed among the
participants. A general explanation for most of these cases was that stable equipment performance
and experience from discrete surveys reduce the need of controlling actions. We
suggest that the results of this study should be considered at the revision of the standard (EN
15910) scheduled for 2017.

Authors/Creators:Axenrot, Thomas and Guillard, Jean and Riha, Milan and Tuser, Michal
Title:Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910)
Subtitle:survey experiences from three European countries
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Hydroakustiska metoder är internationellt accepterade för skattning av beståndsstorlek och
för studier av fiskars beteenden i syfte att öka våra kunskaper om akvatiska ekosystem. I
Europa och Nordamerika insåg man behovet av att kunna jämföra resultat mellan olika år,
sjöar och länder vilket resulterade i att standarder arbetades fram för hydroakustiska metoder.
För att undersöka hur den europeiska standarden Vattenundersökningar – Vägledning
för beståndsskattning av fisk med mobila hydroakustiska metoder (CEN 2014) uppfattades
av olika användare, genomfördes år 2014 en gemensam utvärdering av hur standarden tilllämpades
av hydroakustisk expertis från tre europeiska länder. I vissa delar av standarden
avvek deltagarnas arbetssätt från vägledningen, och i några fall skiljde sig arbetssättet även
bland deltagarna. En generell förklaring till de flesta avvikelserna var att stabil funktion hos
utrustningen och erfarenhet från tidigare undersökningar minskade behovet av kontrollerande
åtgärder. Vi föreslår att resultaten i denna studie beaktas vid den planerade revisionen
av standarden (EN 15910) 2017.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :December 2016
Depositing date:9 January 2017
Number:2016:18
Number of Pages:22
Place of Publication:Drottningholm Lysekil Öregrund
Publisher:Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for electronic version:978-91-576-9451-5
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:fishes, population density, aquatic communities, water quality, acoustics, evaluation, surveys
Keywords:Aquatic ecosystems, fish abundance, hydroacoustics, standardization, water quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3939
ID Code:13948
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: Dr Thomas Axenrot
Deposited On:10 Feb 2017 15:35
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits