Home About Browse Search
Svenska


När mat blir sopor

en studie om rutiner och hantering av svinn från frukt och grönt samt kött på Willys Södertälje Weda

Åhnberg, Anna and Strid, Ingrid (2010). När mat blir sopor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 025
[Report]

[img] PDF
645kB

Abstract

Mycket av den mat vi producerar idag slängs eller försvinner innan den ens hinner hamna på tallriken. Denna studie fördjupar sig i matsvinn i butiksled, och utgör en pilotstudie inför ett större svinn-forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (2010-2013). Pilotstudien bidrog till att skapa en överblick över det praktiska arbetet med färskvarusvinn, inklusive det bakomliggande varuflödet, i en modern Willy:sbutik. Den gav också ett stickprov på vilka mängder som svinn-registrerades för de två undersökta avdelningarna Frukt & grönt respektive Kött under några sommarveckor 2010 – 3,4 % respektive 4,1 %.

En slutsats från studien var att beställningsarbetet utgjorde grunden för mängden svinn, eftersom detta skede avgjorde hur mycket varor som skulle ledas in i butikens varuflöde. I beställningsarbetet skedde en avvägning mellan att ha välfyllda hyllor, för att stimulera till en hög försäljning, respektive att ha ett lågt svinn. Denna avvägning konkretiserades för varje avdelning i ett svinn-mål, där Frukt och grönt-avdelningen hade ett mål på 2,0 % och Köttavdelningen 2,4 %

En viktig observation inför det kommande forskningsprojektet var att krediteringsflödet var överraskande stort, uppskattningsvis minst lika stort som butikens eget svinn, men att detta inte dokumenterades som butikssvinn.

När varorna väl kommit in i butikens varuflöde, fanns flera åtgärder som gjordes för att hindra att varorna måste kasseras. Några exempel var: FIF-regeln, Först In-Först Ut; Etikettvård; Varuvård; och Prisnedsättning.

Det konkreta svinnarbetet handlade om att sortera ut förpackade varor med kort datum och oförpackade varor efter en subjektiv bedömning av personalen. Denna bedömning gjordes efter mallen: ”Skulle jag köpa detta själv?”. De utsorterade varorna togs till ett svinnbord på lagret, där de registrerades med hjälp av en svinndosa och sedan kastades i respektive sopkärl.
4
För oförpackade varor, som inte kunde scannas, uppskattades först vikten utan våg, varefter vikten och en PLU.kod knappades in i svinndosan; våg saknades vid svinnbordet.

Informationen kring svinn i butiken hanterades genom daglig svinn-registrering (som automatiskt lades över från svinndosan till datasystemet AxBO), och veckovis utskrift av
svinnrapporter som tillsammans med en svinnanalys – en notering av veckans topp-fem-svinn-registrerade varor
– arkiverades i en svinnpärm. Denna rutin började ersättas av veckovisa svinnsamtal som skedde mellan teamchefen för respektive avdelning och dennes personal.

Sammanfattningsvis framgickdet att svinn på ett eller annat sätt var närvarande vid nästan alla arbetsmoment, och att butiken ständigt behövde hantera dilemmat att både minska sitt svinn och att behålla en attraktiv och lönsam butik.

Authors/Creators:Åhnberg, Anna and Strid, Ingrid
Title:När mat blir sopor
Subtitle:en studie om rutiner och hantering av svinn från frukt och grönt samt kött på Willys Södertälje Weda
Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2010
Depositing date:23 August 2017
Number:025
Number of Pages:35
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J13 Handling, transport, storage and protection of animal products
Q Food science > Q01 Food science and technology
Q Food science > Q70 Processing of agricultural wastes
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences
Agrovoc terms:food science, vegetables, fresh products, fruit, meat, food wastes
Keywords:Butikssvinn, Färskvaror, Livsmedelsbutik, Matsvinn, Varuflöde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4303
ID Code:13958
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Aug 2017 12:05
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits