Home About Browse Search
Svenska


Livscykelanalys av närproducerade foderstater för mjölkkor

Wallman, Magdalena and Cederberg, Christel and Florén, Britta and Strid, Ingrid (2010). Livscykelanalys av närproducerade foderstater för mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 019
[Report]

[img] PDF
450kB

Abstract

Denna studie vill bidra till kunskapsuppbyggnaden kring hur fodervalet inverkar på miljöbelastningen från mjölkproduktionen, baserat på både fodrets produktion och djurens omsättning av fodret.

Fem foderstater, som alla är beräknade för att ge 9000 kg ECM mjölk per år, har jämförts: en normal, tre olika närproducerade och en majsensilage-baserad.

Resultaten visar att ingen foderstat var genomgående bättre ur alla miljöaspekter. Foderproduktionen (inkl. stallgödselspridning) hade större betydelse än djurens emissioner för alla miljöeffekter utom klimatpåverkan. Foderproduktionen var också det led i produktionskedjan som gav störst skillnad mellan alternativen. För klimatpåverkan berodde de små skillnaderna delvis på valet av beräkningsmetod för djurens metanutsläpp, där den använda Lindgren-metoden inte gav utslag för fodrets grovfoderandel.

Foderstaten med enbart närproducerat proteinfoder och ensilage från kvävefixerande blandvallar (Raps, ärter och klöver) har miljöfördelar i form av lägre energianvändning och mindre klimatpåverkan än utgångsläget i denna studie. Men, det är samtidigt en foderstat som enligt denna studie kan ge ett större bidrag till övergödningen än övriga alternativ. Med åtgärder för att minska risken för övergödande utsläpp, t.ex. kväveläckage, bedöms denna foderstat dock vara den bästa av de undersökta alternativen.

Authors/Creators:Wallman, Magdalena and Cederberg, Christel and Florén, Britta and Strid, Ingrid
Title:Livscykelanalys av närproducerade foderstater för mjölkkor
Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2010
Depositing date:23 August 2017
Number:019
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J13 Handling, transport, storage and protection of animal products
Q Food science > Q53 Feed contamination and toxicology
Q Food science > Q54 Feed composition
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:energy consumption, forage, silage, milk production, dairy cows, environmental impact, Brassica napus, peas
Keywords:energy use, energianvändning, feed, foder, LCA, miljö, proteinfoder, silage, transport, vall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4304
ID Code:13961
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Aug 2017 13:52
Metadata Last Modified:31 Aug 2020 21:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits