Home About Browse Search
Svenska


Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016

slutrapport till Naturvårdsverket från SKANDULV

Sand, Håkan and Liberg, Olof and Chapron, Guillaume (2016). Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
346kB

Abstract

Tre olika modeller har använts för att beräkna sambandet mellan jaktuttag och populationens storlek efter jakt för vintern 2016. Beräkningarna visar sambandet mellan olika avskjutning 2016 och storleken på den kvarvarande populationen jämfört med populationens nivå efter jakten vintern 2014 (328 vargar) respektive vintern 2015 (356 vargar). Samtliga modeller visar på relativt god överensstämmelse i resultaten av det beräknade uttaget.

Modell 1 använder data från de senaste 10 åren för att beräkna medeltillväxten i populationen inklusive det antal djur som har fällts under olika former av legal jakt. Denna modell visar att ett totalt uttag om 105 respektive 77 individer medför att populationen efter jakt hamnar på samma nivå som efter jakt vintern 2013/14 respektive 2014/15. Uttaget gäller perioden 1 oktober 2015 - 30 april 2016, och innefattar även utrymme för skyddsjakt och vargar skjutna i nöd.

Modell 2 är en åldersstrukturerad sk Leslie matrix där medelvärden och standardavikelser på reproduktion och dödlighet är inlagda. Data på dödlighet i modellen erhålls från radiomärkta vargar och kullstorlek vid vinterns början tas från snöspårningsdata. Resultaten visar att 116 respektive 89 individer är den mest sannolika nivån på uttaget för att populationen efter jakt ska hamna på samma nivå som efter jakten vintern 2013/14 respektive 2014/15. För att med 95 % säkerhet ej hamna under dessa nivåer får uttagen sänkas till 97 resp. 70 vargar. Uttaget gäller perioden 1 oktober 2015 till 30 april 2016 och ska rymma även eventuell skyddsjakt och vargar skjutna i nöd fram till 30 april 2015.

Modell 3 som bygger på sk bayesisk statistik visar att ett uttag som leder till en oförändrad populationsstorlek efter jakt 2016 jämfört med populationen efter jakt 2013/14 respektive 2014/15 uppgår till 114 respektive 87 vargar.

Authors/Creators:Sand, Håkan and Liberg, Olof and Chapron, Guillaume
Title:Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016
Subtitle:slutrapport till Naturvårdsverket från SKANDULV
Year of publishing :2016
Number of Pages:14
Place of Publication:Riddarhyttan
Publisher:Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Forest
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:wolves, animal population, hunting, evaluation, sweden
Keywords:vargpopulation, beskattning, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3965
Alternative URL:http://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ekol/forskning/projekt/skandulv/publikationer/rapporter/sand-et-al-2016-beskattning-av-den-svenska-vargpopulationen-2016.pdf
ID Code:14023
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Feb 2017 13:55
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits