Home About Browse Search
Svenska


Guide till fruktflugan Drosophila suzukii

Svensson, Birgitta and Tönnberg, Victoria and Becher, Paul G and Manduric, Sanja and Håkansson, Thilda (2017). Guide till fruktflugan Drosophila suzukii. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:4
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Projektet "Förebygg och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan Drosophila suzukii genom hygienåtgärder" har som huvudsyfte att begränsa utvecklingen av suzukii-flugan i odlingar av frukt och bär i Sverige. För att minska spridning och skadeverkan är det viktigt att öka medvetenhet och kunskap om skadegöraren hos odlare och rådgivare och det behövs användbara verktyg för att möjliggöra en acceptabel kontroll. I projektet har tre pilotgårdar använts som underlag för en risk- och åtgärdsanalys och konkreta åtgärder har diskuterats.

Guiden som utformats inom projektet är en sammanställning av aktuell nationell och internationell kunskap och erfarenhet. Den innehåller en beskrivning av skadegöraren, metodik för övervakning samt förslag på åtgärder för att undvika och minimera skador. För att bedöma förekomst och skadans omfattning i odlingen krävs dels fällor och dels analyser och kontroll av bär. Hygienåtgärder som innebär noggrann insamling av skadade bär är för närvarande en av de viktigaste åtgärderna för kontroll av suzukii-flugan.

Risk- och åtgärdsanalysen, som bifogas guiden, ger odlaren och rådgivaren ett arbetsunderlag som möjliggör beslut som är anpassade till den aktuella situationen i odlingen. För varje föreslagen åtgärd finns en länkad hänvisning till information i guiden.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Tönnberg, Victoria and Becher, Paul G and Manduric, Sanja and Håkansson, Thilda
Title:Guide till fruktflugan Drosophila suzukii
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The project "Prevent and limit the establishment at farm level of the serious fruit fly, Spotted wing drosophila (SWD), Drosophila suzukii by hygiene measures," has as main objective to limit spreading of the pest in berry production and orchards in Sweden. Increased awareness and knowledge of the organism by growers and advisors and access to useful tools are important components to achieve an acceptable control. Information and data from three pilot farms have been utilized in the modelling of a risk protocol and direct measures are proposed.

The present guide is a compilation of current national and international knowledge and experience. It contains a description of the organism, methods for monitoring and proposals for measures to avoid and minimize fruit damage. The prevalence and damage can be estimated by trap catches and assessment of larval infestation in berries. Hygiene measures implying thorough collection of damaged berries seem to be one of the most important measures for the control of SWD.

The risk protocol, attached to the guide, gives the farmer and the advisor basic information that allows decisions adapted to the current situation. For each proposed action is a linked reference provided to relevant information in the associated guide.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2017
Number:2017:4
Number of Pages:24
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-576-8932-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:pest insects, fruit damaging insects, fruit crops, pest control, monitoring, analysis
Keywords:pest insects, fruit crops
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3955
ID Code:14053
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Feb 2017 09:20
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits