Home About Browse Search
Svenska


Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling?

Alsanius, Beatrix and Gruden, Maria and Olsson, Crister (2016). Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:15
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix and Gruden, Maria and Olsson, Crister
Title:Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Enligt WHO (2014)1, är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot global folkhälsa. Den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakteriestammar ett reellt hot mot antibiotikaanvändning i terapeutiskt syfte världen över. En grupp av antibiotika där en ökad resistens sprider sig globalt är bland s.k. β-laktamantibiotika. Användning av β-laktam-baserade preparat (t.ex. penicillin) är vid behandling av våra vanligaste infektionssjukdomar mycket utbredd, vilket gör denna utveckling särskilt oroande. Antibiotikaresistenta mikroorganismer är mycket vanliga i naturen. Livsmedel i ej tillagad form är en viktig väg för överföring av dessa bakterier till människor 2. Föreliggande studie genomfördes i två steg. Steg 1 var en fallstudie där vi undersökte förekomsten av bakterier resistenta mot valda antibiotika (amikacin, gentamicin, kanamycin, penicillin G, ampicillin, piperacillin, trimetoprim, kalium-tellurit och ciprofloxacin) i två sydsvenska bevattningsdammar. I steg 2 undersöktes huruvida fotokatalytisk behandling av bevattningsvattnet kan begränsa förekomsten av valda antibiotikaresistenta stammar. Fotokatalytisk behandling har sedan tidigare visat effekt mot fekala föroreningar i bevattningsvatten Vi konstaterade att: 175 av 177 isolat framtagna från dammvattnet hade förmåga att växa på ESBL-selektivt agar Många av dessa stammar var kliniskt resistenta Störst var resistensen mot penicillin G, ampicillin, amikacin, kanamycin och trimetoprim Resistens mot β-laktam-baserade antibiotika var mycket vanligt förekommande ESBL-kodande gener påvisades medPCR i 11 isolat Fotokatalys inverkade på förekomsten av de tre teststammarna och förekomsten minskades med log 3. Flödeshastigheten inverkar på fotokatalysens reningsgrad; testen genomfördes dock enbart vid förhållandevis låga flöden. Studien har genomförts i samarbete med Sydgrönt ek. för. och också fått finansiellt stöd av KSLA.

Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Number:2016:15
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Microbiology (Microbiology in the medical area to be 30109)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:resistance to antibiotics, bacteria, irrigation water, catalytic activity
Keywords:antibiotikaresistenta bakterier, bevattningsvatten, dekontaminering, fotokatalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3963
ID Code:14062
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Feb 2017 09:44
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits