Home About Browse Search
Svenska


Avelsindex för de svenska köttraserna

Näsholm, Anna (2009). Avelsindex för de svenska köttraserna. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik ; 146
[Report]

[img] PDF
370kB

Abstract

Syftet med det projekt, som redovisas i denna rapport, var att ta fram underlag för att konstruera ett sammanvägt avelsindex för de svenska köttraserna. I rapporten redovisas det konstruerade indexet och de beräkningar som låg till grund för det. Avelsindexet består av tre delindex: modersindex, produktionsindex och födelseindex. Modersindex är uppbyggt av de maternella indexen för kalvningsförmåga och tillväxt från födelse till 200 dagar. I produktionsindex ingår indexen för slakttillväxt, fettgrupp och formklass. Födelseindex utgörs av indexet för kalvningsförmåga som en egenskap hos kalven. Indexen för de enskilda målegenskaperna vägs i avelsindexet samman med relativa vikter beräknade för varje målegenskap som produkten av det ekonomiska värdet och antalet diskonterade uttryck. De ekonomiska värdena för målegenskaperna beräknades med hänsyn till värdet av ett genetiskt framsteg i respektive egenskap. Antalet möjliga kalvningar och antalet slaktade djur i olika generationer och under olika år beräknades och diskonterades till betäcknings-/semineringstidpunkten. Synpunkter från rasföreningarna om en önskad profilering av de olika raserna med avseende på produktions-, moders- respektive kalvningsegenskaper beaktades också och de relativa vikterna i avelsindexet är anpassade till avelsmålen för respektive ras. Syftet har här varit att tillmötesgå respektive rasförenings önskemål om rasens plats i ett system med korsningsavel och avelsindexet har utvecklats med tydliga profiler som faderras (charolais) med hög tillväxt och goda direkta kalvningsegenskaper respektive moderras (hereford) med tyngdpunkt på maternell kalvningsförmåga samt mjölkavkastning.

Authors/Creators:Näsholm, Anna
Title:Avelsindex för de svenska köttraserna
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In this report the construction and the underlying calculations for the total merit index of the Swedish beef breeds are presented. The total merit index, which came into use in the routine genetic evaluations spring 2009, is built up by three sub indexes: the maternal index, the production index, and the birth index. The maternal index consists of the indexes for the maternal influences on calving ability and weight gain between birth and 200 days. In the production index the indexes for net weight gain, carcass fatness, and carcass conformation is included. The birth index is made up by the index for calving ability as a calf trait. The indexes for the individual goal traits are in the total merit index put together with relative weights calculated for each goal trait as the product of the economic value and the number of discounted expressions. The economic values for the goal traits were calculated with regard to the value of the genetic progress in the respective traits. Number of possible calvings and number of slaughtered animals in different generations and in different years were calculated and discounted to the time of covering/insemination. Viewpoints and desires from the breed associations to profile the breeds with regard to production, maternal and calving characteristics were also considered and the relative weights of the total merit index were adjusted according to the various breeds´ somewhat different breeding goals. With the intention to match the beef breeds in a Swedish cross breeding system the aim was to profile the breeds as paternal (Charolais) with high growth rate and good calving ability of the calf or maternal (Hereford) with focus on calving ability and milk production of the cow.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Year of publishing :2009
Depositing date:1 September 2017
Number:146
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1401-7520
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
L Animal production > L52 Animal physiology - Growth and development
L Animal production > L60 Animal taxonomy and geography
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:animal breeding, Bos taurus, meat, beef, genetic parameters, calving rate, weight gain, economic situation
Keywords:Avel, Avelsföreningar, Kalvuppfödning, Kött, Nötkött, Kalvar, Genetisk variation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4322
Alternative URL:http://publikationer.slu.se/Filer/146NaesholmAnna.pdf
ID Code:14067
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Sep 2017 15:07
Metadata Last Modified:04 Sep 2017 15:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits