Home About Browse Search
Svenska


Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter!

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda (2017). Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter! Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:2
[Factsheet]

[img] PDF
5MB

Abstract

I ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp undersöktes om skörd och bortförsel av våtmarksvegetation bidrar till att rena ytvatten från närsalter, som t.ex. härstammar från dräneringsdiken i jordbrukslandskapet. I experimentella produktionsvåtmarker vid Albäcksån i Trelleborgs kommun undersöktes skillnader i koncentration av närsalter i vattnet samt växtnäringsinnehållet i våtmarksvegetation, när bladvass användes som referensväxt. Resultaten visar att närsalterna i vegetationens biomassa huvudsakligen togs upp från vattnet och inte från marken. Skörd och bortförsel av vegetation bidrar därmed till att ta bort ytterligare närsalter från vattnet, vilket annars skulle leda till övergödning i vattendrag nedströms. För fosfor var effekten störst, där bortförsel av vegetationen under sensommaren ledde till att 139 % mer fosfor togs bort. För kväve var ökningen 22 % när vegetationen bortfördes. Näringssammansättningen i växtbiomassan hade en bra balans mellan kol och kväve, med en kol-kväve-kvot på ca 25, vilket anses vara optimalt för anaerob nedbrytning i en biogasprocess.

Authors/Creators:Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda
Title:Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter!
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :February 2017
Depositing date:21 February 2017
Number:2017:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds - växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:wetlands, draingage water, water management, grassland, harvest
Keywords:produktionsvåtmark, näringsbortförsel, skörd av vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4016
ID Code:14070
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp and Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Thomas Prade
Deposited On:16 Mar 2017 12:26
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21
Project info:
Name:Multifunktionella produktionsvåtmarker för produktion av biogassubstrat och reducerad miljöeffekt av jordbruket
ID:PA-projekt 866

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits