Home About Browse Search
Svenska


Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009

Brunet, Jörg and Wieslander, Hans (2009). Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 41
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten från inventeringar av lövplantor inom tolv hägn i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Efter sju växtsäsonger visar planterade ekar på hyggen i allmänhet mycket hög överlevnad (>90%). Tillväxten har ökat med tiden och ligger för närvarande på 30-50 cm per planta. Bok och avenbok som planterats på hyggen har haft en något lägre överlevnad (70-90%) än ek men överlevande plantor visar en god vitalitet och en genomsnittlig tillväxt på 10-20 cm per år. Bok planterad under björkskärm och under en av granskärmarna har haft en överlevnad på 60-70% och en relativ svag årlig tillväxt på 5-10 cm. Under den andra inventerade granskärmen hade flertalet plantor dött redan år 2006. Variationen i planthöjden har ökat med tiden hos alla tre trädslag. Både små och stora plantor visar idag god vitalitet och risken för ytterligare dödlighet bedöms som låg för plantor på hyggen och måttlig för plantor under skärm.

Authors/Creators:Brunet, Jörg and Wieslander, Hans
Title:Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report presents the results of sapling surveys within twelve plantation areas in Söderåsen National Park, southern Sweden, during the years 2003 to 2009. After seven growing seasons, planted Quercus robur saplings generally show high survival (>90%) and good growth (30- 50 cm yr-1). Saplings of Fagus sylvatica and Carpinus betulus on clear-cuts had a survival of 70-90% and a yearly growth of 10-20 cm. Beech planted under shelterwood of birch or spruce had a survival of 60-70% and a yearly growth of 5-10 cm, except for beech under one of the spruce shelters where most saplings had died two years after planting. The variability in plant height has increased with time. In 2009, both small and large individuals show good vitality and the risk for further mortality is estimated as low for clear-cuts and as moderate for shelterwoods.

Series Name/Journal:Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Year of publishing :2009
Depositing date:5 September 2001
Number:41
Number of Pages:16
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Southern Swedish Forest Research Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
F Plant production > F63 Plant physiology - Reproduction
K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:tree crops, plant breeding, surveys, survival, growth, Quercus, Fagus, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Sweden
Keywords:Skogslandskap, Skogsmark, Skogar, Lövträd, Ek, Bokväxter, Söderåsen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4331
ID Code:14074
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Sep 2017 14:27
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 15:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits