Home About Browse Search
Svenska


Root biomass production in young birch stands planted at four spacings on two different sites

Johansson, Tord (2009). Root biomass production in young birch stands planted at four spacings on two different sites. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 014
[Report]

[img] PDF
728kB

Abstract

The spatial distribution of trees above ground influences on the amount of root biomass and a low root biomass might decrease the total biomass production. The amount of biomass for fractions and distribution of downy and silver birch root systems was studied including the root distribution in cardinal points. The allometric relationship between stump diameter (DSH) and stump weight and between DSH and root weight and length for the two species was quantified. The 12-year-old trees had been grown at four spacings on two sites: medium clay and fine sand soils. The dry root weight per stump differed significantly between species and spacings, but not for diameter class >5 mm and spacings. For both species the root weight was greatest at a spacing of 2.6 m on medium clay soil. The differences between cardinal points and root weight and length for all diameter classes and both birch species were not significant. Equations for estimating the stump weight, root weight and the root length from diameter at stump height (DSH) confirmed that DSH can be used as a simple variable to estimate the root biomass. Equations for estimating root biomass by DSH or diameter at breast height (DBH) is presented

Authors/Creators:Johansson, Tord
Title:Root biomass production in young birch stands planted at four spacings on two different sites
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Trädens antal och utbredning per arealenhet inverkar på dess rotbiomassa. Ett stamrikt bestånd kan medföra att produktionen av rötter hämmas om marken inte är tillräckligt näringsrik eller lider av brist på vatten. Glas- och vårtbjörkens rotsystem och dess biomassa för olika dimensioner av rötter och rotsystemets utbredning har studerats i detta projekt. I studien ingick att kvantifiera rötternas biomassa och längd beroende på i vilket väderstreck rötterna växte.

Sambandet mellan stubbdiameter (DSH) och stubbvikt samt mellan DSH och rotvikt respektive rotlängd studerades också. De planterade 12-åriga björkarna hade växt i bestånd på två jordarter: mellanlera och mo. Björkarna planterades i parceller omfattade fyra förband per art.

Rotvikten, t.s., per stubbe var signifikant olika mellan arter och förband, utanför rotdiameterklass >5 mm och förband. Hos båda björkarterna var rotvikten högst för björken planterad i 2,6 metersförband och växande på mark med mellanlera. Skillnaderna mellan väderstreck och rotvikt och rotlängd för alla rotdiameterklasser och båda björkarterna var inte signifikanta.

Framtagna ekvationer för att uppskatta stubbvikt, rotvikt och rotlängd med stöd av stubbdiameter (DSH) visade att detta är en enkel metod att uppskatta rotbiomassan. Ekvationer för uppskattning av rotbiomassa med stöd av diametern i brösthöjd (DBH) togs också fram.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2009
Depositing date:6 September 2017
Number:014
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1654-9406
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:biomass, forest management, roots, spacing, soil types, Betula pendula, Betula pubescens
Keywords:Betula pendula, Betula pubescens, Biomass eq1uation, Root biomass, Soil types, Spacing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4335
ID Code:14078
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:07 Sep 2017 11:18
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits