Home About Browse Search
Svenska


E. coli:s dolda liv

sockersug och kurragömma

Alsanius, Beatrix and Windstam, Sofia and Hartmann, Rahel and Ahrné, Siv and Molin, Göran (2016). E. coli:s dolda liv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:17
[Factsheet]

[img] PDF - Published Version
197kB

Abstract

Frukt och grönsaker ingår i en hälsosam kost. Dessa konsumeras antingen i rå eller tillredd form. Ett ökat antal utbrott av tarmsmittor har dock relaterats till frukt och grönsaker för direktkonsumtion eller konsumtion med minimal tillredning, både i Sverige och utomlands. Ofta förknippas magsmittor på frukt och grönt med importerade varor. Det tragiska utbrottet av EHEC, en mycket aggressiv grupp av E. coli (serotyp O157:H7), sensommaren 2005 satte problematiken på den svenska kartan. För att skapa förutsättningar för att förebygga spridning av humanpatogena sjukdomsalstrare (såsom EHEC, Salmonella, Campylobacter) under odlingen till produkten har vi undersökt hur E. coli O157:H7 förökas på ytan av bladgrönsaker och i vilken omfattning den förmår att krypa in och gömma sig i bladvävnaden. Invasion i bladvävnaden innebär att den blir oåtkomlig vid tvättning. För bladgrönt fann vi att E. coli O157:H7- kan invadera både oskadd växtvävnad och växtvävnad som skadats antingen mekaniskt eller genom sjukdomsangrepp, - förmår att överleva och att växa till på ytan av intakta och tryckskadade, skurna och strimlade blad och - tillväxten är växtspecifik.Glukos och fruktos var de främsta sockerarterna på bladytan av intakta eller tryckskadade blad. Glukos, fruktos, sukros och galaktos förekom i stora mängder på skurna resp. sönderdelade blad. Ett mycket starkt samband mellan tillväxt av E. coli och sockerhalten konstaterades.Våra resultat visar att hög hygien måste råda i hela produktionskedjan från jord till bord. Att skölja grönsakerna innan förtäring har begränsad effekt och når inte de skadeorganismerna som har trängt in i växtvävnaden. Studien har genomförts inom ramen av Tvärlivs-projekt "Risker för humanpatogener i frukt och grönt i en globaliserad värld och strategier att bemästra dem", samt Partnerskap Alnarp projektet "Förekomst av tarmsmittor i bladgrönt under processing", båda i samarbete med Sydgrönt ek. för.

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix and Windstam, Sofia and Hartmann, Rahel and Ahrné, Siv and Molin, Göran
Title:E. coli:s dolda liv
Subtitle:sockersug och kurragömma
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Depositing date:31 March 2017
Number:2016:17
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
Agrovoc terms:leaf vegetables, Escherichia coli, mechanical damage
Keywords:bladgrönsaker, EHEC, fyllosfär, internalisering, sjukdomsangrepp, mekanisk skada, socker, vävnadsskada
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4069
ID Code:14097
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:FORMAS and Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Mar 2017 14:05
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits