Home About Browse Search
Svenska


Nära vargar

rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor

Frank, Jens (2016). Nära vargar. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2016:4
[Report]

[img] PDF - Published Version
795kB

Abstract

Det saknas utvärderingar av och kunskap om vilka åtgärder som har effekt då detgäller att hantera situationer med vargar nära bebodda hus eller människor, äveninternationellt.Det saknas dokumentation av antalet situationer vargar befunnit sig närabostadshus eller människor i Sverige.Sedan 1999 har riktade skrämselåtgärder använts mot vargar nära bostadshus ellermänniskor (inom 30 meter) vid åtminstone 6 tillfällen.Baserat på resultaten från dessa skrämselinsatser bedömer vi att sannolikheten föratt skrämselåtgärder ska lyckas är mycket små.Vi föreslår att länsstyrelserna i Sverige använder “händelseformulär” för att samlain uppgifter om hur ofta situationer med vargar nära bostadshus eller människorförekommer.Vi föreslår att Viltskadecenter får i uppdrag att årligen sammanställa dessahändelseformulär på samma sätt som rapporten om viltskadestatistik, ochpublicera den på sin webbplats senast 15 februari påföljande år.Vi föreslår en ändrad terminologi där ”situationer med vargar nära bostadshus”respektive ”situationer med vargar nära människor” ersätter begrepp som”oskygga vargar” och ”närgångna vargar” eftersom dessa leder till felaktigaförväntningar på myndigheternas agerande.Vi föreslår att en person från varje förvaltningsområde får ett särskilt ansvar föratt upprätthålla kompetens i att genomföra skrämselåtgärder och attViltskadecenter koordinerar dessa, samt att Viltskadecenter vid förfrågan frånlänsstyrelsen kan assistera vid genomförandet av sådana åtgärder.

Authors/Creators:Frank, Jens
Title:Nära vargar
Subtitle:rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor
Series Name/Journal:Rapport från Viltskadecenter
Year of publishing :2016
Depositing date:28 March 2017
Number:2016:4
Number of Pages:28
Place of Publication:Riddarhyttan
Publisher:Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for electronic version:978-91-86331-93-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:wolves, animal ecology, human-wildlife relations
Keywords:varg, Canis lupus, rovdjur, närgången, oskygg, skrämselåtgärder, Viltskadecenter, rovdjursförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4044
ID Code:14105
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Mar 2017 13:37
Metadata Last Modified:26 Oct 2020 01:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits