Home About Browse Search
Svenska


Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd

en översikt av kvantitativa mål

Östman, Örjan and Beier, Ulrika and Ragnarsson Stabo, Henrik and Olsson, Jens and Svedäng, Henrik and Sundelöf, Andreas and Sandström, Alfred and Florin, Ann-Britt (2016). Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:10
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Fisk- och skaldjursbestånd som i huvudsak är begränsade till svenska nationella vatten förvaltas av svenska myndigheter och organisationer. Dessa bestånd kan i motsats till internationellt exploaterade och förvaltade arter utnyttjas av flera olika aktörer (t.ex. kommersiellt- och fritidsfiske). Olika grupper av aktörer kan ha olika syn på vad som är de lämpligaste långsiktiga förvaltningsmålen (t.ex. stor avkastning vs. stora individer). För dessa nationella bestånd är ofta datatillgången sämre än för in-ternationella bestånd, och ofta saknas tydliga mätbara förvaltningsmål, vilket resul-terar i en mindre effektiv förvaltning. Syftet med denna rapport är att ge en överblick över tillgängliga kvantitativa förvaltningsmål med tillhörande metoder som är lämp-liga för ett långsiktigt hållbart utnyttjande av nationella fisk- och skaldjursbestånd. Vi identifierar tre huvudkategorier av kvantitativa förvaltningsmål: 1) Långsiktigt hållbar avkastning, som kräver detaljerade data från många olika källor. 2) Minini-våer av biomassa- eller abundansindex, eller ett specifikt förhållande mellan fångst och biomassaindex, vilket kräver pålitlig övervaknings- eller fångstdata. 3) "Natur-lik" eller "önskvärd" demografisk struktur, vilket kräver information om egenskaper så som storlek, ålder, och könsmognad. Alla tre typerna av mål har sina förtjänster och nackdelar. Mål för hållbar avkastning och biomassa-index tar inte hänsyn till storleksstruktur, och vice versa, och olika mål kräver olika typer av indata. Vi gör en översikt av vilka förvaltningsmål som kan vara lämpliga för olika typer av nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd. För närvarande är aktuella data i allmänhet allt-för begränsade för att föreslå specifika förvaltningsmål för de flesta bestånd som kan komma i fråga för nationell förvaltning. Snarare betonar vi vikten av att använda flera olika mål i stället för att förlita sig på ett enda för att underlätta en hållbar användning av akvatiska resurser med hänsyn tagen till olika intressenter. Dessutom finns det ingen klar definition av vad ett nationellt bestånd är och när det är lämpligt att ha en nationell förvaltning. Därför är det viktigt att förvaltningsmålen sätts så att de kan återspegla både internationella, nationella och lokala förutsättningar.

Authors/Creators:Östman, Örjan and Beier, Ulrika and Ragnarsson Stabo, Henrik and Olsson, Jens and Svedäng, Henrik and Sundelöf, Andreas and Sandström, Alfred and Florin, Ann-Britt
Title:Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd
Subtitle:en översikt av kvantitativa mål
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :20 May 2016
Depositing date:6 March 2017
Number:2016:10
Number of Pages:68
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for electronic version:978-91-576-9410-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M11 Fisheries production
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, fisheries, fishery resources, fishery management, fishery policies, data collection, sweden
Keywords:datafattiga bestånd, förvaltningsmål, lokal förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4049
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4049
ID Code:14134
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: Dr Örjan Östman
Deposited On:29 Mar 2017 11:28
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits