Home About Browse Search
Svenska


Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012

Andersson, Jan and Fredriksson, Ronny and Bergström, Lena and Lawett, Ewa and Bergström, Ulf (2013). Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:12
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Under 31 juli-3 augusti 2012 utförde Kustlaboratoriet vid SLU Aqua ett inventeringsfiske med småryssjor i Stigfjorden mellan Orust och Tjörn med syfte att beskriva fisksamhället i fjorden och att kartlägga viktiga fiskhabitat. Totalt fiskades 80 stationer på djup från ytan ner till 20 m. Området uppvisade ovanligt höga tätheter av juvenil rödspotta, gråsej och torsk. Även fångsterna av stensnultra och tånglake var höga, och bland kräftdjuren dominerade strandkrabban. Resultaten från Stigfjorden jämförs med resultat från tidigare och samtida undersökningar av samma karaktär. Den rumsliga fördelningen av olika arter i förhållande till habitatet beskrevs statistiskt med hjälp av generella additiva modeller, där fångsterna i ryssjorna relateras till data på olika miljövariabler. De statistiska modellerna i kombination med kartor över miljövariabler i området användes sedan för att i GIS producera heltäckande kartor över potentiella habitat för arterna. De arter som modellerades var torsk <18 cm, torsk >18 cm, ål, rödspotta, vitling, stensnultra, tånglake och strandkrabba. Modellernas förklaringsgrad var generellt god, och vattendjup utgjorde den variabel som var viktigast för fördelningen av de flesta arter. Ungtorsk och rödspotta förekom i högst tätheter i de djupare delarna av fjorden, medan gulål, tånglake och strandkrabba, där de två förstnämnda tillsammans med torsken är rödlistade, främst återfanns i de grunda delarna av fjorden. Sammantaget tyder resultaten på att Stigfjorden håller viktiga livsmiljöer för ett flertal fiskarter, framför allt som uppväxtområde för arter som t ex rödspotta och gråsej.

Authors/Creators:Andersson, Jan and Fredriksson, Ronny and Bergström, Lena and Lawett, Ewa and Bergström, Ulf
Title:Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In July-August 2012 the Swedish University of Agricultural Sciences performed a fykenet survey in the area Stigfjorden on the Swedish west coast. The objective was to describe the local fish community and to map essential habitats for key species. Eighty sites were sampled, from the litoral zone down to 20 m depth. The abundance of juvenile plaice (Pleuronectes platessa), saithe (Pollachius virens) and cod (Gadus morhua) was relatively high. Goldsinny wrasse (Centrolabrus rupestris) and eel pout (Zoarches viviparus) were also caught in high numbers and the shore crab (Carcinus maenas) dominated among the crustaceans. The results from Stigfjorden were compared to previous and contemporary investigations. The spatial distribution of different species was related to different habitat characteristics with General Additive Models. The statistical models and GIS maps describing different environmental variables were combined to produce comprehensive maps of essential habitats for the studied species. The species and life stages modelled were cod <18 cm, cod >18 cm, yellow eel (Anguilla anguilla), plaice, whiting (Merlangius merlangus), goldsinny wrasse, eelpout and shore crab. The models described the species distribution well generally and depth was the most important variable. The highest abundance of juvenile cod and plaice were observed in the deeper parts of the area and yellow eel, eelpout and shore crab were most abundant in shallow parts of the fjord. Cod, eel and eelpout are all on the Swedish red list. To conclude, Stigfjorden hosts favorable habitat conditions for a number of species, primarily as a nursery for species as plaice and saithe.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Depositing date:23 March 2017
Number:2013:12
Number of Pages:40
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for electronic version:978-91-576-9151-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:net fishing, monitoring, fishes, fiords, sweden
Keywords:Fykenet survey, coastal zone, demersel fish, inventory, habitat model
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4030
ID Code:14146
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Mar 2017 14:35
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits