Home About Browse Search
Svenska


Hållbar grönyteskötsel

Randrup, Thomas and Östberg, Johan (2017). Hållbar grönyteskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:6
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Projektets syfte har varit att, genom ett Öresundsperspektiv, definiera vad hållbar grönyteskötsel är för danska och svenska grönyteförvaltare och ta fram ett ramverk för hur hållbarhet kan beskrivas. Under projektets gång har tre workshops anordnats och diskussionerna under dessa varit av stor betydelse för slutresultatet.

Projektet har resulterat i ett ramverk som kan användas då en förvaltning vill utvärdera sitt arbete med hållbarhet eller öka förvaltningens hållbarhet.
Ramverket består av en förvaltningsnivå där sex övergripande hållbarhetsprinciper tagits fram. För olika objekt, vilka är geografiskt avgränsade, har hållbarhet beskrivits utifrån biologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmål, vilka innehåller tre olika områden: Material, strategi och skötsel
(Tabell 1).

Utifrån ramverket kan förvaltningarna ta fram konkreta åtgärdsförslag för att öka hållbarheten, både på förvaltnings- och objektnivå.

Authors/Creators:Randrup, Thomas and Östberg, Johan
Title:Hållbar grönyteskötsel
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Danish

Projektets mål har været, ud fra et Øresundsperspektiv, at definere, hvad Bæredygtig drift af grønne områder er for danske og svenske forvaltere af grønne områder, og at udarbejde en teoretisk ramme for, hvordan bæredygtighed kan beskrives. I løbet af projektet er der blevet afholdt tre workshops, og diskussionerne i løbet af disse har været
af stor betydning for slutresultatet.

Projektet har resulteret i en teoretisk ramme, som kan anvendes, når en forvaltning ønsker at evaluere sit arbejde med bæredygtighed eller forbedre forvaltningens bæredygtighed. Rammen består af et forvaltningsniveau, hvor seks overordnede bæredygtighedsprincipper er blevet udarbejdet. For forskellige objekter, som er geografisk afgrænsede, er bæredygtigheden blevet beskrevet ud fra biologiske, økonomiske og sociale bæredygtighedsmål,
som omfatter tre forskellige områder: materiale, strategi og pleje (Tabel 1).

Ud fra rammen kan forvaltningerne udarbejde konkrete foranstaltningsforslag til at forbedre bæredygtigheden, både på forvaltnings- og objektniveau.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :13 March 2017
Depositing date:13 March 2017
Number:2017:6
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for electronic version:978-91-576-8934-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:lawn grasses, urban environment, trees, parks, landscaping, management, ecosystem services, sustainability
Keywords:Hållbar grönyteskötsel, Bæredygtig drift af grønne områder, Ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4022
ID Code:14164
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:17 Mar 2017 14:29
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits