Home About Browse Search
Svenska


Kungsbackafjorden (Västerhavet) 2011

Sundqvist, Frida and Karlsson, Martin (2016). Kungsbackafjorden (Västerhavet) 2011. Väröbacka: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2016:6
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Totalt fångades 22 arter av fisk och sju arter av kräftdjur under provfisket i
Kungsbackafjorden i augusti 2011. De vanligaste fiskarterna i fångsten var ål,
skärsnultra och stensnultra. Strandkrabban var den vanligaste kräftdjursarten i
fångsten.
• Antalet arter i fångsten och den totala medelfångsten av fisk i Kungsbackafjorden
skiljer sig inte nämnvärt från fångster i övriga områden längs med västkusten som
provfiskades med samma metodik under 2011.
• Medelfångsten av rovfisk i Kungsbackafjorden är något lägre än i jämförda områden.
Detta beror främst på lägre fångster av torskfiskar (torsk, vitling och gråsej) vilket kan
vara en effekt av förekomsten av sötare vatten, där torskfiskarna inte trivs, i delar av
fjorden. Fångsten av rovfisk är dock överlag låg i samtliga områden.
• Medelfångsten av mesopredatorer i Kungsbackafjorden skiljer sig inte mot jämförda
områden. De vanligaste mesopredatorerna i Kungsbackafjorden är skärsnultra,
stensnultra, skrubbskädda, svart smörbult och tånglake.
• Stora fiskar (≥ 30 cm) är, bortsett från ål (gulål), ovanliga i fångsterna från samtliga
provfiskade områden 2011. Medelfångsten av större torskar och skrubbskäddor skiljer
sig heller inte nämnvärt i jämförelse med övriga områden.
• Fisksamhället i Kungsbackafjorden är mångfasetterat, dels på grund av att arternas
förekomst skiljer sig i djupled beroende på varmare och kallare vatten men även på
grund av att det finns en tydlig gradient i salthalt från inre till yttre delarna av fjorden
som påverkar artsammansättningen.
• Torskfiskarna (torsk, sej, vitling och lyrtorsk) förekommer i högre antal i fjordens yttre
och djupare delar där salthalten är högre medan de limniska arterna (abborre, id, mört
och löja) förekommer längre in i fjorden där salthalten är lägre. Förekomsten av
skärsnultra och stensnultra, två arter med likartade livsstrategier, skiljer sig åt i fjorden
med mer skärsnultra i de västra delarna av områdets yttre del medan stensnultran
förkommer i större antal i den östra delen men också lite mer skyddat och längre in i
fjorden

Authors/Creators:Sundqvist, Frida and Karlsson, Martin
Title:Kungsbackafjorden (Västerhavet) 2011
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2016
Depositing date:17 March 2017
Number:2016:6
Number of Pages:31
Place of Publication:Väröbacka
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:coastal waters, trap fishing, catch composition, fishes, species, environmental impact, diversity, sweden, monitoring
Keywords:Kungsbackafjorden, kustfisk, miljöövervakning, Västerhavet, inventering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4021
ID Code:14170
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Mar 2017 11:49
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits