Home About Browse Search
Svenska


Fisk som miljöindikator

Degerman, Erik and Bergström, Lena and Wennhage, Håkan and De Leeuw, Joep and Soler, Teresa and Olsson, Jens (2016). Fisk som miljöindikator. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:9
[Report]

[img] PDF - Published Version
14MB

Abstract

Här presenteras en kort genomgång av hur fisk används som miljöindikator i vårt arbete med miljöövervakning vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten behandlar både sötvatten, kust och hav. I rapporten går vi igenom de undersökningsmetoder vi använder och hur och varför fisk reagerar på olika typer av miljöpåverkan. Vi berör närmare effekter av försurning, övergödning, klimatförändringar, miljögifter, främmande arter, vattenkraft och annan fysisk påverkan på miljön. Effekten av för hårt fiske kan naturligtvis också tydligt ses på drabbade fiskbestånd, till exempel genom en förändrad storleksoch åldersstruktur, svag föryngring eller få lekfiskar. Fisken indikerar således både resursutnyttjandet och miljötillståndet. Fisk är en bra indikator, till stor del därför att vi väl känner till vad som är normalt - hur mycket och vilka arter som bör förekomma, hur de tillväxer, vilken variation i arvsmassan de har, hur gamla de brukar bli, vart de vandrar och vilka mängder av miljögifter de brukar innehålla. Dessutom är det organismer som allmänheten känner till och därför kan man enkelt kommunicera miljöproblem med hjälp av fisk, samtidigt som allmänheten genom sitt intresse kan rapportera in sina egna observationer. En viktig komponent är också att vi på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och flera av våra länsstyrelser genomför omfattande provfisken över hela landet med standardiserade metoder. Kunskapen om vad som är normalt och vad som händer när ett vatten påverkas ökar därför hela tiden.

Authors/Creators:Degerman, Erik and Bergström, Lena and Wennhage, Håkan and De Leeuw, Joep and Soler, Teresa and Olsson, Jens
Title:Fisk som miljöindikator
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report presents how fish is used as a bioindicator of environmental status by the Institute of aquatic resources at the Swedish University of Agricultural Sciences. We present the sampling methods used in different water bodies, from lakes and rivers to the sea. Why and how fish react to certain environmental disturbances, e.g. acidification, eutrophication, climate change, morphological and hydrological degradation including hydropower development, is also discussed. Early signs of overharvesting, as altered length and age composition, are presented. Examples of invasive species and their impact on the fauna in both freshwater and in the sea are given. Fish can indicate several different kinds of environmental problems since we have a good knowledge of what is normal - how many and what species should be present, how they grow, expected variation in their genome, their migrations and background levels of pollutants. This is to a large extent depending on the longterm monitoring of fish that we perform with standardized methods. Thereby the knowledge of what is normal and what is a disturbance increases over time. Finally, fish are a good bioindicators since they are well known to the public and it is easy to communicate environmental issues to stakeholders using fish.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2016
Depositing date:30 March 2017
Number:2016:9
Number of Pages:61
Place of Publication:Drottningholm Lysekil Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for printed version:978-91-576-9405-8
ISBN for electronic version:978-91-576-9406-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:indicator animals, fishes, acidification, eutrophication, climate change, toxins
Keywords:miljöindikator, fisk, försurning, övergödning, klimat, hydromorfologisk påverkan, miljögifter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4065
Alternative URL:http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/aqua_reports/
ID Code:14173
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Mar 2017 11:45
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits