Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

årsrapport 2016

Fagerholm, Björn and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida (2017). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Väröbacka: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:5
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället i två steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i det andra steg genom att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet. Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande invasiva arter etablerar sig i kustområdet. Under 2016 producerade Ringhals reaktorer R1, R3 och R4 elektricitet under hela året, med avbrott för årliga revisioner och kortare driftsstopp. Ringhals reaktor R2 var avstängd under större delen av året. I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv för att övervaka förlusterna i kraftverket. Den vanligaste arten av larver som fångats är rötsimpa ( ökat i förekomst sett till de senaste 10 åren men inte sett till hela provtagningsperioden. Den näst vanligaste larven är skrubbskädda ( av den tredje vanligaste larven, tejstefisk ( början 1979. Håvning i intaget efter juvenil fisk sker med hjälp av en modifierad Isaaks-Kidd trål och är till stor del fokuserad på ål ( Invandringen av juvenil ål så kallad glasål har minskat kraftigt sedan 1980-talet. Minskningen beror på en tillbakagång i hela regionen och inte på förlusten i kylvattenintaget.Myoxocephalus scorpius) somPlatichtys flesus). FörekomstenPholis gunnellus) har minskat sedan provtagningensAnguilla anguilla). Effekten av utgående uppvärmt kylvatten undersöks genom jämförande provfisken i ett recipientområde som påverkas av kylvattnet (Ringhals) och ett opåverkat referensområde (Vendelsö) i april och augusti. Temperaturen har ökat i recipientområdet under april samt i båda områdena under augusti sedan undersökningarna startade. Under april har diversiteten i fisksamhället minskat i Ringhals, men inte i Vendelsö, sannolikt som en följd av kylvattensutsläppet. Flertalet varmvattengynnade arter hade högre förekomster i Ringhals. Detta gäller strandkrabba ( anguilla Ringhals och på Vendelsö, medan ål visar en ökande trend för Vendelsö. Flera av de arter som föredrar kallare vatten fångades i lägre antal utanför Ringhals. Tydligast var detta för rötsimpa, tånglake ( kallvattenarterna visade skrubbskädda en ökande trend i båda områdena i april. För att påvisa förekomst av främmande arter genomfördes dykkartering i fem områden utanför industriområdet i en gradient från kraftverkets kylvattenutsläpp. Tre för västkusten väletablerade främmande arter noterades. Dessa var japanskt jätteostron ( rödalgen rödsvansing ( muticum i kylvattentunneln och där noterades enbart japanskt jätteostron. I provfisket med ryssjor under april påträffades en främmande art, den invasiva blåskrabban (Carcinus maenas), skärsnultra (Symphodus melops) och ål (Anguilla). Förekomsten av strandkrabba och skärsnultra visar en uppåtgående trend i bådeZoarches viviparus) och oxsimpa (Taurulus bubalis) under april. AvCrassostrea gigas),Dasya baillouviana) samt brunalgen, sargassosnärja (Sargassum). På industriområdet genomfördes dykkartering i svallbassängen och inspektionHemigrapsus sanguineus). Asiatisk blåskrabba.

Authors/Creators:Fagerholm, Björn and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida
Title:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport 2016
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The use of cooling water at Ringhals nuclear power plant affects the marine environment. The fish and shellfish community is affected in two steps. In the first step, fish eggs, larvae and larger fish that are transported into the nuclear power plant with the cooling water may face unnatural mortality. In the second step the heated water is released back into the sea, where the fish and shellfish are affected by the increase in temperature. The presence of heated water could also facilitate the establishment of nonindigenous invasive species in the coastal area. Reactors R1, R3 and R4 at Ringhals nuclear power plant produced electricity during the major part of 2016, with exceptions for the annual audits and shorter stops in production. Reactor R2 was closed for almost the entire year. Fish eggs and fish larvae are sampled in the incoming cooling water using a modified Bongo net to monitor losses in the nuclear power plant. The most abundant larvae are shorthorn sculpin larvae ( last 10 years but not during the entire sampling period, since 1981. The second most abundant larvae are European flounder ( gunnel ( Isaacs-Kidd midwater-trawl is used. This sampling is mainly focused on glass eels ( anguilla the 1980´s. This decline is mostly due to a general decrease in recruitment over larger regions and not to the local effect caused by the nuclear power plant. The effects of the cooling-water released into the sea are monitored by fykenet surveys in the recipient (Ringhals) as well as in a reference area (Vendelsö) in two seasons (April and August). The diversity of the fish community has developed differently in the two areas during the cold season, as Ringhals show a decrease in diversity and Vendelsö is stable. This is possibly an effect of the warm water emissions from the power plant. Species that prefer warm water have been observed to concentrate in the recipient area. Eel ( corkwing wrasse ( which show either stable or increasing catches in the area. Species that prefer cold water, such as shorthorn sculpin ( were less abundant in the recipient area. The European flounder showed an increasing trend in both Ringhals and Vendelsö. To investigate the presence of marine alien invasive species a scuba diving survey was conducted in five shallow areas in a gradient from the outlet of cooling water. Three species were found, Japanese oyster (Myoxocephalus scorpius) and its abundance has increased during thePlatichtys flesus). The third most abundant larvae, rockPholis gunnellus) has a decreasing trend since 1979. To sample juvenile fish a modifiedAnguilla). The abundance of glass eels has declined strongly since the beginning ofAnguilla anguilla),Symphodus melops) and shore crabs (Carcinus maenas) are three examples,Myoxocephalus scorpius) and eelpout (Zoarches viviparous)(Platichthys flesus)Crassostrea gigas), one species of red algae Dasya baillouviana and one brown algae, Japanese wireweed ( already established on the Swedish west coast. In the industrial area, a dive survey in one of the outlet ponds and one inspection of the cooling tunnel was conducted. Japanese oyster was found in both places. During the fyke net test fishing in April, one new invasive crab species was found, the Asian shore crab (Sargassum muticum). All these species areHemigrapsus sanguineus).

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2017
Number:2017:5
Number of Pages:46
Place of Publication:Väröbacka
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for printed version:978-91-576-9485-0
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:fishes, fish larvae, stock assessment, nuclear energy, environmental impact assessment, invasive species, sweden
Keywords:fiskbestånd, fiskyngel,, främmande arter, kärnkraft, recipientkontroll, provfiske, Ringhals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4102
Alternative URL:http://epsilon.slu.se/
ID Code:14242
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Ringhals AB
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Apr 2017 06:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits