Home About Browse Search
Svenska


Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat

Svensson, Birgitta and Khalil, Sammar (2017). Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:11
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Odling av jordgubbar och hallon i substrat som består av torvblandningar eller kokosfiber är något som visar en tydlig tendens till att öka. Det finns dock en ökad risk för spridning av rotsjukdomar i substratodling. För att motverka utveckling av rotpatogener brukar odlarna ofta doppa plantorna i någon plantstärkande produkt, till exempel kaliumfosfit, innan plantering. Från plantering och under odlingsperioden utvecklas en mikroflora på både rötter och i substratet som omfattar nyttiga, skadliga liksom neutrala mikroorganismer. Det är hittills relativt okänt på vilket sätt nyttiga mikroorganismer utvecklas vid odling i substrat och i samspel med kaliumfosfit.
Ny forskning vid SLU visar att förebyggande användning av kaliumfosfit kan bidra till att utveckla en tillväxtstimulerande och antagonistisk mikroflora på rötterna, vid odling i torvsubstrat.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Khalil, Sammar
Title:Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :April 2017
Depositing date:19 April 2017
Number:2017:11
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:strawberries, raspberries, growing media, peat, phytophthora, pythium, fusarium, verticilium, microorganisms
Keywords:substrat, jordgubbar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4116
ID Code:14255
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:LRF/GRO
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:20 Apr 2017 10:14
Metadata Last Modified:21 Apr 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits