Home About Browse Search
Svenska


Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation

Svensson, Birgitta and Caspersen, Siri and Asp, Håkan (2017). Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:12
[Factsheet]

This is the latest version of this item.

[img] PDF
1MB

Abstract

För att lyckas med ekologisk odling av trädgårdsblåbär krävs att det finns ett hållbart substrat med lågt pH där buskarna trivs. Tillförd växtnäring ska ha organiskt ursprung och bör vara enkel att tillföra. Sjukdomar och skadegörare måste kontrolleras med ekologiskt accepterade metoder och ogräs måste hållas borta. I ett försöksprojekt på SLU Rånna försöksstation har en ekologisk blåbärsodling, på friland och i tunnel, dokumenterats under fem skördeår.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Caspersen, Siri and Asp, Håkan
Title:Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :April 2017
Depositing date:24 April 2017
Number:2017:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:vaccinium corymbosum, alternative agriculture, growing media, soil ph, protected cultivation, sweden
Keywords:blåbär, ekologisk odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4124
ID Code:14272
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:25 Apr 2017 09:50
Metadata Last Modified:05 May 2017 10:39

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits