Home About Browse Search
Svenska


Sekretariatet för selektivt fiske

rapportering av 2015 års verksamhet

Valentinsson, Daniel and Ljungberg, Peter and Berggren, Matz and Lövgren, Johan and Nilsson, Hans and Sundelöf, Andreas and Wernbo, Anders and Ovegård, Mikael and Hedgärde, Maria and Lunneryd, Sven-Gunnar and Königson, Sara and Medström, Viktor and Björklund, Henrik (2016). Sekretariatet för selektivt fiske. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:8
[Report]

This is the latest version of this item.

[img] PDF
3MB

Abstract

Under hösten/vintern 2015/2016 genomförde sekretariatet för selektivt fiske,vid institutionen för akvatiska resurser (SLU-Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, nio projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar).

1. "Kombinationsrist för utsortering av fisk och små räkor" (HaV Dnr 1718-15)
2. ”Selektivitet anpassad för små räktrålare” (HaV Dnr 1488-16)
3. "Räkburar” (HaV Dnr 1892-15)
4. ”Vidareutveckling av storleksselektiv kräftrist Halland” (HaV Dnr 1717-15)
5. ”Trål för fångst av plattfisk och stor torsk-rist/stormaskig trål” (HaV Dnr
1716-15)
6. "Förbättrad selektivitet i torsktrålar i Östersjön" (HaV Dnr 2384-15)
7. "Utsortering av gråsej i pelagiska trålar" (HaV Dnr 1715-15)
8. "Selektiv laxfälla" (HaV Dnr 1713-15)
9. "Multifunktionsburar" (HaV Dnr 1712-15)

Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU-Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten
(HaV), varefter SLU-Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé
enligt projektplanen med stöd från sekretariatet.
Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLUAqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Authors/Creators:Valentinsson, Daniel and Ljungberg, Peter and Berggren, Matz and Lövgren, Johan and Nilsson, Hans and Sundelöf, Andreas and Wernbo, Anders and Ovegård, Mikael and Hedgärde, Maria and Lunneryd, Sven-Gunnar and Königson, Sara and Medström, Viktor and Björklund, Henrik
Editors:Valentinsson, Daniel
Title:Sekretariatet för selektivt fiske
Subtitle:rapportering av 2015 års verksamhet
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :April 2016
Depositing date:10 May 2017
Number:2016:8
Number of Pages:126
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9403-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishing methods, selection, equipment
Keywords:selektiva redskap, trålning, rist
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4175
ID Code:14297
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Swedish Agency for Marine and Water Management
Deposited By: Malin Werner
Deposited On:18 May 2017 14:43
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits