Home About Browse Search
Svenska


Uppdatering av kvävegödslingsrekommendationer för vall

Frankow-Lindberg, Bodil E. (2017). Uppdatering av kvävegödslingsrekommendationer för vall. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 24
[Report]

[img] PDF
658kB

Abstract

This report contains a meta-analysis of results from field trials with nitrogen application to leys which were carried out during 1997-2015. The analysis deals with the response to nitrogen fertilisation with respect to dry matter and crude protein content in the harvested biomass. The analysis shows that the yield level without any nitrogen application, and the response to nitrogen (kg dry matter/kg N applied), is greater in these trials compared to data from older trials. This applies to both pure grass leys and mixed grass/clover leys. The crude protein content is positively correlated with nitrogen application in pure grass leys. In mixed grass/clover leys this response depends on clover content, but is generally negative in the last cut.

Authors/Creators:Frankow-Lindberg, Bodil E.
Title:Uppdatering av kvävegödslingsrekommendationer för vall
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Rapporten redogör för en metaanalys av resultat från kvävegödslingsförsök i slåttervall utförda under åren 1997-2015. Analysen omfattar responsen på kvävegödsling med avseende på torrsubstans och råproteinhalt i den skördade grönmassan. Analysen visar att såväl avkastningsnivån i leden utan tillfört kväve, som kväveresponsen (kg torrsubstans/kg tillfört N), är större i dessa försök jämfört med äldre försöksdata. Detta gäller både rena gräsvallar och klöver/gräsvallar. Vid en uppdelning av datamaterialet från klöver/gräsvallar med avseende på klöverandel ger analysen vid handen att med en klöverandel 20% är responsen (kg ts/kg tillfört N) obefintlig i första skörd och måttlig i återväxterna. Vid en klöverandel >31% är responsen på kvävegödsel negativ i förstaskörd, och mycket svag i återväxterna. Råproteinhalten påverkas positivt av kvävegödsling i rena gräsvallar. I klöver/gräsvallar beror denna respons på klöverandelen, och är generellt negativ i tredjeskörd. I ett avslutande avsnitt diskuteras hur kvävegivan till olika valltyper kan optimeras med avseende på både utbytet av torrsubstans och enlämplig råproteinnivå för olika djurgrupper.

Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2017
Number:24
Number of Pages:26
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-576-9488-1
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:trifolium pratense, festuca, festuca pratensis, leys, trifolium repens, nitrogen fertilizers, crude protein, dry matter content, field experimentation, sweden
Keywords:gräsvall, klöver/gräsvall, kvävegödsling, torrsubstansutbyte, råproteinhalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4178
ID Code:14335
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 May 2017 07:56
Metadata Last Modified:07 Jun 2017 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits