Home About Browse Search
Svenska


Expeditionsrapport BITS, november 2015

Rudolphi, Ann-Christin and Casini, Michele and Lövgren, Olof (2016). Expeditionsrapport BITS, november 2015. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:2
[Report]

[img] PDF - Published Version
899kB

Abstract

Expeditionen utförde bottentrålning med TV3L-trål i enlighet med Baltic International Trawl Surveys (BITS) manual (Anon., 2014a). Sverige hade tilldelats 30 slumpmässigt utvalda stationer varav 29 giltiga stationer fiskades av U/F Dana. En station kunde inte fiskas p.g.a. tillträdesförbud utfärdat av Svenska Försvarsmaktens.

Totalt gjorde Dana 19 tråldrag plus 10 fiktiva drag (fiktivt drag är slumpade drag som inte trålas pga för låg syrehalt, men som ingår i beståndsuppskattningen, se bilaga 6) som inte fiskades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l i delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 under denna expedition.

Under expeditionen fångades 19 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubba och hornsimpa.

Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.

Authors/Creators:Rudolphi, Ann-Christin and Casini, Michele and Lövgren, Olof
Title:Expeditionsrapport BITS, november 2015
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The survey was conducted using the TV3L demersal trawl according to the Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (Anon., 2014a). Sweden was assigned 30 randomly selected hauls of which R/V Dana realized 29 valid stations. One station was not visited because of prohibition from the Swedish Armed Forces.

Overall, Dana made 19 hauls with TV3L demersal trawl plus ten fictitious hauls (fictitious hauls are allocated hauls that are not trawled due to low oxygen levels, but included in stocks estimates, see Appendix 6) which were not trawled because the oxygen concentration close to the bottom was <1.5 ml/l and covered parts of the areas SD 25, 26, 27 and 28 this year.

During this survey 19 fish species were caught. The total catch, in terms of weight, was dominated by herring, sprat, cod, flounder and fourhorn sculpin.

The hydrographical conditions were observed and measured at most of the stations. Only the oxygen concentration at the bottom is presented here.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2016
Number:2016:2
Number of Pages:16
Place of Publication:Lysekil
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:data collection, fishery resources, fishes, Baltic Sea, Kattegat, Skagerak
Keywords:Östersjön, bottentrålexpedition, biologisk provtagning, hydrografiförhållanden, fiskbeståndsuppskattning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4213
ID Code:14375
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Jun 2017 07:43
Metadata Last Modified:01 Jun 2017 07:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits