Home About Browse Search
Svenska


Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika (2016). Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 43
[Report]

[img] PDF - Published Version
702kB

Abstract

Syftet var att jämföra två olika utfodringsstrategier, mixat foder av ensilage och halm med separat utfodring av ensilage och halm under dräktigheten för att studera dikors konsumtion av respektive fodermedel samt deras vikt- och hullutveckling.
I försöket ingick två likvärdiga grupper med herefordkor, där den ena gruppen utfodrades med en mix i fri tillgång bestående av vallensilage och halm och den andra utfodrades med vallensilage i fri tillgång i fyra dagar följt av halm i fri tillgång i tre dagar varje vecka under stallsäsongen, december fram till kalvning.
Den totala foderåtgången var större i den mixade gruppen men det gick åt mer vallensilage i den separat utfodrade gruppen. Näringsmässigt passade mixen bra till lågdräktiga dikor men i högdräktighet fanns utrymme för att öka andelen vallensilage utan att korna överutfodrades med energi och protein. I den separat utfodrade gruppen konsumerade korna stora mängder vallensilage och trots lågt näringsinnehåll i totalfoderstaten fick korna i sig mer energi och råprotein än vad som rekommenderas.
Trots skillnader mellan grupperna i konsumtion kunde inga vikt- eller hullmässiga skillnader skönjas. Det var heller inga bevisat foderrelaterade skillnader i kalvarnas födelsevikt eller avvänjningsvikt. Konsumtionen var dock jämnare i den mixade gruppen. Det som framkom var att några kor i den separat utfodrade gruppen fick diarréer vilket ökade ströåtgången, samt att separat utfodring kräver jämna kogrupper och gott om ätplatser.
När halmpriset är lågt per kilo torrsubstans har mixen en prismässig fördel men om det motsatta råder, att halmen är dyrare eller lika dyr som ensilaget, så är det billigare att utfodra separat. Givetvis beror det även på vilken maskinkedja som finns att tillgå på gården. Då djuren var mer harmoniska i den mixutfodrade gruppen kan dock andra värden än rent ekonomiska vara på sin plats att beakta.

Authors/Creators:Dahlström, Frida and Arnesson, Annika
Title:Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim was to study the effect of two different feeding strategies to suckler cows during pregnancy on feed intake, live weight and body condition score. The feeds used was 1) silage and straw in a mixed ration (MIX) or 2) silage and straw fed separately (SEP).
The experiment included two equal groups of suckler cows where one group was fed a mix ad lib consisting of silage and straw and the other group was fed silage ad lib for four days followed by straw ad lib for three days each week from housing in December until calving.
The total feed intake was higher in the MIX group but the consumption of silage were significant higher in the SEP group. Nutritionally the mix was suited to cows in early pregnancy but too low in crude protein and energy for late pregnancy. In the SEP group the cows consumed large amounts of silage and therefore got more energy and crude protein than recommended.
Although there were differences between the groups in intake no differences could be seen in body weight or body condition score. Further, there were no proven feed-related differences in the calves' birth or weaning weight. Daily feed intake were more even in the MIX group. Some of the suckler cows in the SEP group got diarrhea which might be due to the high crude protein intake and constantly change of fodder. This also led to an increased use of bedding material. Separate feeding also requires a relatively homogenous cow group and plenty of eating places.
The mix has an economic advantage if straw price is much lower than costs for silage. If the price per kilogram dry matter is equal, or the silage is lower in price, it will be cheaper to feed separately. Of course this also depends of what machine chain is available at the farm. Because the animals were more harmonious when fed mix, maybe other values then economically values also should be considered, or at least not dismissed.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2016
Number:43
Number of Pages:20
Place of Publication:Skara, Sweden
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:dairy cows, forage, silage, straw
Keywords:dikor, foder, ensilage, halm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4235
ID Code:14386
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Jun 2017 13:11
Metadata Last Modified:13 Jun 2017 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits