Home About Browse Search
Svenska


Skogliga grunddata

digitala kartor för skogsbruket

Jonzén, Niclas and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan and Larsson, Svante and Nilsson, Liselott and Persson, Anders (2016). Skogliga grunddata. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:8
[Factsheet]

[img] PDF - Published Version
440kB

Official URL: http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/fors...

Abstract

Skogliga grunddata är digitala raster-kartor som beskriver tillståndet i skog och mark. De skogliga variablerna är i huvudsak framtagna genom en sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen.

De digitala kartorna som beskriver skogsmarken är till stor hjälp för privata skogsägare, skogstjänstemän, myndigheter, m fl. Data är dels tillgängligt för gratis nedladdning, men det finns även möjligheter att titta på kartorna med hjälp av interaktiva webverktyg.

Lantmäteriets laserskanning påbörjades 2009 och fortgår än idag. Endast delar av fjällkedjan återstår. Grundtanken med laserskanningen var att få en bra höjdmodell över landet. En bra höjdmodell ger stor nytta vid all samhällsplanering, men är även till hjälp vid klimatanpassning.

Riksskogstaxeringen samlar årligen in data om Sveriges skogstillstånd med permanenta och tillfälliga provytor. Dessa provytor är koordinatsatta och är väl spridda över hela landet. I detta projekt har provytor från Riksskogstaxeringen kombinerats med laserdata för att ta fram rasterkartor med uppgifter om virkesvolym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och trädbiomassa.

Authors/Creators:Jonzén, Niclas and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan and Larsson, Svante and Nilsson, Liselott and Persson, Anders
Title:Skogliga grunddata
Subtitle:digitala kartor för skogsbruket
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2016
Depositing date:26 June 2017
Number:2016:8
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Forest
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Remote Sensing
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:aerial surveying, lasers, photogrammetry, remote sensing, forest inventories, sweden
Keywords:fjärranalys, laserskanning, rasterkartor, skogliga variabler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4252
ID Code:14413
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:27 Jun 2017 08:07
Metadata Last Modified:27 Jun 2020 15:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits