Home About Browse Search
Svenska


Heterogen skog

för komplex för skogsbruk och tillämpad skogsforskning?

Drössler, Lars (2016). Heterogen skog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:9
[Factsheet]

[img] PDF - Published Version
586kB

Official URL: http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/fors...

Abstract

Svensk skogsforskning är inriktad på skötsel av trädslagsrena bestånd. I södra Sverige utgörs dock skogarna i relativt hög grad av blandskogar med olika sammansättningar. Kunskaperna om hur sådana skogar sköts är inte tillräcklig.

Det finns många andra kombinationer av trädslag och beståndsstrukturer som är mindre typiska än tall–gran eller gran–björk och även mindre utforskade. Andra exempel på kunskapsbrist att sköta bestånd är skog med någon form av självföryngring.

Om den tillämpade skogsforskningen inte har samma resurser för att utforska blandskog eller flerskiktad skog som bestånd med bara ett trädslag, då finns ett behov av ett mer generellt koncept för att också sköta heterogena bestånd.

Praktiska råd i skogen för de som ibland arbetar med mer heterogena bestånd, av mindre vanlig typ: Börja med att kartlägga diameterfördelningen av beståndet, använd Heureka Beståndsvis och ha koll på självföryngring ifall du vill uppskatta framtidens beståndsutveckling och skötsel! Sedan kan man göra jämförelser med fallstudier beskrivna i litteraturen.

Authors/Creators:Drössler, Lars
Title:Heterogen skog
Subtitle:för komplex för skogsbruk och tillämpad skogsforskning?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2016
Depositing date:26 June 2017
Number:2016:9
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest trees, mixed forests, uneven aged stands, natural regeneration, sweden
Keywords:trädslagsblandning, flerskiktat bestånd, diameterfördelning, självföryngring, adaptiv skogsskötsel, Heureka Beståndsvis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4253
ID Code:14414
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:27 Jun 2017 08:27
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits