Home About Browse Search
Svenska


Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik

en manual

Ignatieva, Maria (2017). Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik. Uppsala: Instituitonen för stad och land
ISBN 978-91-85735-41-9
[Book (author)]

[img] PDF
35MB

Abstract

Målet med den här handboken är att dela en vision om gräsmattor som är ett resultat
av det transdisciplinära forskningsprojektet ”LAWN - Gräsmattan som ekologiskt
och kulturellt fenomen: på spaning efter hållbara gräsmattor i Sverige” (2013-2016)
finansierat av Formas.
Inledningsvis presenterar vi resultaten från forskningsprojektet och diskuterar befintliga alternativ till konventionella gräsmattor från Europa och Nordamerika. Sedan analyserar och diskuterar vi erfarenheter från Sverige, inklusive våra egna försök på Campus Ultuna
vid SLU i Uppsala. Vi bidrar också med praktiska råd om hur man kan etablera och förvalta olika slags alternativ till gräsmatta som är lämpliga för svenska förhållanden.

Authors/Creators:Ignatieva, Maria
Title:Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik
Subtitle:en manual
Year of publishing :August 2017
Depositing date:25 August 2017
Page range:156
Number of Pages:156
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Instituitonen för stad och land
ISBN for printed version:978-91-85735-41-9
ISBN for electronic version:978-91-85735-42-6
Language:Swedish
Publication Type:Book (author)
Refereed:No
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F03 Seed production and processing
F Plant production > F40 Plant ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:turf, amenity planting, biodiversity, urban areras, environmental impact, grassland management, meadows, prairies, history, sweden
Keywords:Gräsmatta, Biologisk mångfald, Urbana grönytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4316
Alternative URL:http://www.slu.se/lawn
ID Code:14520
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:FORMAS
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:31 Aug 2017 08:53
Metadata Last Modified:06 Mar 2019 14:13
Project info:
Name:LAWN-projektet
Acronym:LAWN-projektet

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits