Home About Browse Search
Svenska


Rethinking small firm growth... while absorbing the processual

Tunberg, Maria (2017). Rethinking small firm growth... while absorbing the processual. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:64
ISBN 978-91-7760-018-3
eISBN 978-91-7760-019-0
[Doctoral thesis]

[img] PDF
476kB

Abstract

In reaction to the misalignment between one-dimensional determinism informing much of the firm growth literature and the non-linear, recursive and idiosyncratic process of growth, the aim of this thesis is to rethink small firm growth. It is inspired by the vast interest in growing firms, and intrigued by contemporary requests to invigorate the research field with new perspectives. By problematizing the phenomena and discussing its underpinning and often taken for granted assumptions, it serves to provoke new insights into how firm growth works, how it can be conceptualized, and how it can be studied. In terms of methodology the thesis is based on a qualitative case study design.

The process of small firm growth is explored in four separate research papers. In paper I the rural firm growth literature is reviewed and three areas of focus are discussed; the output of growth, the process of growth, and the context of growth. In Paper II focus lies on trigger points - events preceding bursts of growth - showing how these unfold through informal everyday interaction. Paper III shows that making sense of growth is problematic and that the phenomenon may be made sense of in distinct ways; as output indicators, as the internal development of the firm, and as a necessity to which the firm has to conform. Paper IV shows how growth unfolds through the interactions between multiple components, and thus promotes shifting the unit of analysis from individual components to the system of components and their interactions.

By reviewing the philosophical foundations informing both the main stream and alternative perspectives in small firm growth research, this thesis provide an informed position from which we can rethink firm growth. It contributes to the literature and the general understanding of small firm growth by critically discussing how growth is conceptualized and by advocating two alternative conceptualizations in firm growth as constructed and as complex. This thesis also contributes by showing that firm growth is more than an output measure, it is a heterogeneous and multifaceted process challenging to both understand and manage. Finally, it shows the potential of theoretical and methodological frameworks stemming from both the linguistic turn and from complexity science for advancing our understanding of how firms grow.

Authors/Creators:Tunberg, Maria
Title:Rethinking small firm growth... while absorbing the processual
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Den icke-linjära, rekursiva och idiosynkratiska tillväxtprocessen som företag upplever när de går från små till större stämmer dåligt överens med den endimensionella determinism som ligger till grund för stor del av tillväxtlitteraturen. Det är därför angeläget att ompröva vår förståelse av hur företag växer. Inspirerad dels av det stora intresset för växande företag, dels av behovet av nya perspektiv i tillväxtforskningen, problematiseras i denna avhandling begreppet tillväxt och dess underliggande antaganden. Genom att kritiskt reflektera över tillväxtprocessen och studera den i detalj genom en kvalitativ fallstudie av ett växande företag nås nya insikter om hur företag växer.

Tillväxtprocessen utforskas genom fyra fristående studier. I den första studien granskas den litteratur som rör tillväxt i landsbygdsbaserade företag och tre fokusområden diskuteras; resultatet av tillväxt, tillväxtprocessen, samt kontexten i vilken tillväxt sker. I den andra studien ligger fokus på så kallade triggerpunkter, händelser som initierar tillväxtprocessen, och resultaten visar hur dessa utvecklas genom informella möten mellan människor. Den tredje studien visar att företagare kan uppleva tillväxt som något problematiskt och att de relaterar till begreppet på flera olika sätt; som kvantitativa resultatmått av företagets prestation, som företagets interna utveckling, och som en nödvändighet för företagets överlevnad. Den fjärde studien visar att tillväxt kan förstås som komplexa system där multipla komponenter interagerar, ett resultat som innebär att analysenheten bör ändras från de enskilda komponenterna till systemet som helhet.

Genom att kritiskt diskutera de filosofiska grunderna för olika förståelser av tillväxt erbjuder avhandlingen en välgrundad utgångspunkt från vilken vi kan föra kunskapen om hur företag växer framåt. Arbetet bidrar både till tillväxtlitteraturen och till den allmänna förståelsen av hur företag växer genom att föreslå nya tolkningar av tillväxt, alternativa till den dominerande synen där tillväxt porträtteras som en linjär och stegvis process. Avhandlingen bidrar också genom att visa att tillväxt är mer än ett resultatmått, det är även är en heterogen och multidimensionell process som kan vara svår att både förstå och att styra. Slutligen visar denna avhandling på möjligheterna med att inkorporera teorier och metoder från andra vetenskapliga fält för att öka förståelsen för hur företag växer.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :August 2017
Depositing date:28 August 2017
Number:2017:64
Number of Pages:88
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ITunberg, M. (2014). Approaching rural firm growth: a literature review. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 8 (4), pp. 261-286.
IITunberg, M.* & Gaddefors, J. (2017).Small firm growth – the unfolding of a trigger point. (manuscript)
IIITunberg, M.* & Anderson, A. R. (2017)Sensemaking and small firms’ growing pains. (manuscript)
IVTunberg, M.*, Ferguson, R. & Gaddefors, J. (2017). Rethinking the process of small firm growth – complicated, constructed, or complex?
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-018-3
ISBN for electronic version:978-91-7760-019-0
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:small enterprices, economic growth, qualitative analysis
Keywords:firm growth, small firms, process, growing, linguistic turn, discourse analysis, complexity science
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4312
ID Code:14524
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: Ms Maria Tunberg
Deposited On:29 Aug 2017 08:44
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits