Home About Browse Search
Svenska


Sammyllad startgiva vid odling av morot

Holm, Lena and Svensson, Sven-Erik and Hansson, David (2016). Sammyllad startgiva vid odling av morot. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:18
[Factsheet]

[img] PDF
610kB

Abstract

Sammyllad startgiva har undersökts vid odling av morot med avseende på skörd och ogräsförekomst. Vid sammyllad startgiva eller ”pop-up-gödsling” samplaceras en mindre mängd växtnäring tillsammans med utsädet i själva såfåran. Fältförsök har utförts både i ekologisk och i konventionell odling, där den sammyllade startgivans effekt har undersökts med avseende på morötternas skördenivå och kvalitet. Vidare har ogräsproblematiken i samband med denna gödslingsmetod undersökts. Litteraturen visar att vid användning av lämplig gödselprodukt och lämplig nivå på givan vid sammyllad startgiva så gynnas grödans tidiga tillväxt och utveckling. Störst positiv effekt av pop-up-gödsling med fosfor, erhålls vid tidig sådd, eftersom markens fosfor normalt har lägre växttillgänglighet vid låga marktemperaturer. Försök utförda av Nordic Beet Research med sammyllad startgiva, vid tidig sådd av sockerbetor, visar på skördeökningar på 6 % när den sammyllade startgivan av fosfor ersätter en grundgiva av fosfor. Fältförsök i morot, som genomförts i samarbete mellan Findus, Mariannes Farm och SLU Alnarp, antyder att vissa år erhålls en skördeökning på 5-10 % när låga doser av sammyllad startgiva används, medan skörden ökar inte i samma utsträckning andra år.

Authors/Creators:Holm, Lena and Svensson, Sven-Erik and Hansson, David
Title:Sammyllad startgiva vid odling av morot
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Number:2016:18
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F07 Soil cultivation
F Plant production > F60 Plant physiology and biochemistry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:methods of sowing, carrots, crop yield, weeds, sowing methods, fertilizer application
Keywords:sammyllad startgiva, morot, skördenivå, ogräsförekomst, gödsling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4362
ID Code:14561
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Sep 2017 08:20
Metadata Last Modified:27 Jul 2020 06:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits