Home About Browse Search
Svenska


Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster

beskrivning av och kvantitativ utvärdering av effekter från åtgärder som följer av befintliga regelverk

Aronsson, Helena and Johnsson, Holger (2017). Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 145
[Report]

[img] PDF
571kB

Authors/Creators:Aronsson, Helena and Johnsson, Holger
Title:Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster
Subtitle:beskrivning av och kvantitativ utvärdering av effekter från åtgärder som följer av befintliga regelverk
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2017
Depositing date:21 September 2017
Number:145
Number of Pages:36
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
P Natural resources > P35 Soil fertility
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:agricultural and rural legislation, environmental legislation, regulations, nutrient balance (plants), phosphate fertilizers, nitrogen fertilizers, losses from soil, nutritional losses
Keywords:Jordbruk, Kvävegödselmedel, Fosforgödselmedel, Växtnäring, växtnäringsförluster, regelverk, miljöhänsyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4374
ID Code:14573
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Sep 2017 14:22
Metadata Last Modified:07 May 2018 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits