Home About Browse Search
Svenska


Odling av smultron

slutrapport från projekt 2016-2017

Svensson, Birgitta and Stenberg, Johan A. and Jensen, Jan F. (2017). Odling av smultron. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:14
[Report]

[img] PDF
976kB

Abstract

Odling av smultron är ett Partnerskapsprojekt som utförts under 2016 och 2017 på Solnäs Gård, Kiviks musteri, Bjärred. Två sorter, ’Rödluvan’ och ’Regina’ har odlats i torvsäckar vid två näringsnivåer, låg och hög. Tillväxt och utveckling, avkastning samt förekomst av skadegörare och sjukdomar har registrerats under båda växtsäsongerna. Resultaten visar att plantstorlek och avkastning år 1 inte påverkades av näringsnivån medan det däremot är stor skillnad på sorterna. ’Regina’ ger dubbelt så hög avkastning som ’Rödluvan’ under första odlingsåret. ’Rödluvan’ producerar mycket revor vilket knappt förekommer hos ’Regina’. Under andra odlingsåret är det stor skillnad på plantutvecklingen och plantor med hög näring är mer än dubbelt så stora som de med låg näring. Sorten ’Regina’ som fått den höga näringsnivån ger då den högsta avkastningen. För att vidareutveckla en konkurrenskraftig produktion av smultron bör försöksodling ske på enklare bord och i tunnlar för högre rationalitet och avkastning.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Stenberg, Johan A. and Jensen, Jan F.
Title:Odling av smultron
Subtitle:slutrapport från projekt 2016-2017
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2017
Depositing date:25 October 2017
Number:2017:14
Number of Pages:7
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-576-8945-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:Fragaroa vesca, growing media, varieties, peat, nutrient balance, yields, pests of plants
Keywords:smultron, sorter, näring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4431
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4431
ID Code:14658
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:26 Oct 2017 06:34
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits