Home About Browse Search
Svenska


Effects of feeding regimes on phenotype and performance in Atlantic salmon

Persson, Lo (2017). Effects of feeding regimes on phenotype and performance in Atlantic salmon. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:100
ISBN 978-91-7760-090-9
eISBN 978-91-7760-091-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
852kB
[img] PDF (Errata)
9kB

Abstract

Atlantic salmon populations have declined worldwide across their distribution. This is partly due to hydro power development that has degraded freshwater habitat and cut off the migration routes between the freshwater habitat and the sea. To prevent extinctions, and to compensate fisheries for decreased natural production, supplementary rearing and releases of hatchery-reared fish are common. However, the survival of released hatchery-reared fish has been lower compared to wild fish, and since the middle 1990s the survival has decreased even more. The decrease in survival coincides with a large increase in smolt size and an increasingly deviant phenotype compared to wild smolts. In this thesis I examine how different feeding regimes used in the hatchery can affect the size and the energetic state of hatchery-reared salmon. I test the effects of a more wild-like phenotype on downstream migration as smolts and monitor their adult return rates from the sea. Large scale feeding experiments were done in a hatchery environment and smaller scale experiments were done in an adjacent research laboratory. Different marking techniques such as passive integrated transponder (PIT)-, and acoustic tags, were used to monitor fish movement and adult return rates. By using restricted feed rations and periods of starvation, phenotypically wild-like smolts, in terms of body size and energetic state, could be produced. Fish with strongly restricted feed rations suffered from severe dorsal fin damage and higher mortality. Moderate feed restrictions did not affect fin damage nor mortality. Lower energetic state increased the migration speed in experimental streams. In the river, lower energetic state and increased smolt length increased the sea entry. However, the most important factor for successful sea entry was the discharge in the river. Modelling of individual smolt characteristics showed that smolts of intermediate size had the highest probability of adult return from the sea. My results suggest that in order to have the highest return rates, hatchery-reared smolts should be slightly larger compared to wild smolts, but not as large as the smolts commonly released from hatcheries. Moderate feed restrictions for larger two year old fish, appear to be enough to improve smolt migration and increase the sea age at maturity. In addition, moderate feed restrictions for larger two year old fish would likely increase their adult return rates.

Authors/Creators:Persson, Lo
Title:Effects of feeding regimes on phenotype and performance in Atlantic salmon
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Laxen har påverkats negativt av vattenkraftsutbyggnad som förstört lek- och uppväxtområden i sötvatten och skurit av vandringsvägar mellan sötvatten och födoområden i havet. För att kompensera fisket för lägre naturlig produktion av lax har vattenkraftsbolagen blivit ålagda att odla och sätta ut laxsmolt. Jämfört med vild lax är överlevnaden hos den odlade laxen lägre när de släppts ut och skillnaden i överlevnad har ökat sedan mitten av 1990-talet. Den minskande överlevnaden för odlad fisk sammanfaller med en period då storleken på smolten vid utsättningen har ökat markant i jämförelse med den vilda smolten. I avhandlingen har jag undersökt om olika foderregimer kan användas i odlingen för att minska storleken på odlad smolt. Jag har också testat effekten av en fysiologiskt mer vild-lik smolt på smoltvandring och andelen vuxen fisk som senare återvänder från havet till älven. Resultaten visar att det är möjligt att producera en smolt i samma storlek och med lika stor energireserv som en vild smolt men då måste utfodringen begränsas kraftigt vilket i sin tur leder till allvarliga fenskador och ökad dödlighet. Vid mindre foderbegränsningar påverkades inte fenskador och dödlighet. En mindre energireserv hade positiv effekt på smoltvandringen i de kontrollerade försöken och i älven. I älven var det dock vattenflödet i den gamla älvfåran som hade störst inverkan på hur stor andel av smolten som nådde havet. När det var lägre flöde en längre period var det färre fiskar som nådde havet. Sannolikheten att återvända som vuxen lax från havet påverkades av smoltens storlek vid utsättningen och sambandet var puckelformat. Detta indikerade att den odlade smolten bör vara något större än den vilda smolten, men mindre än den nuvarande odlade smolten som sätts ut idag, för att ha störst chans att återvända från havet som vuxen. Måttliga foderbegränsningar för de största tvååriga fiskarna verkar vara tillräckligt för att förbättra smoltvandringen och minska andelen som kommer tillbaka redan efter ett år i havet. Det är också möjligt att måttliga foderbegränsningar för de största fiskarna kan öka det totala antalet fiskar som återvänder eftersom smolten i mellanstorlek hade störst sannolikhet att återvända från havet som vuxna.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Number:2017:100
Number of Pages:63
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IPersson, L. & Alanärä, A. (2014). The effect of shelter on welfare of juvenile Atlantic salmon Salmo salar reared under a feed restriction regimen. Journal of Fish Biology 85 (3), pp. 645-656.
IIPersson, L., Leonardsson, K., and Alanärä, A. Manipulation of the energetic state of Atlantic salmon Salmo salar juveniles and the effect on migration speed. (Submitted manuscript).
IIIPersson, L., Kagervall, A., Leonardsson, K., Royan, M., and Alanärä, A. The effect of body size and energetic state on smolt migration in Atlantic salmon. (Manuscript).
IVPersson, L., Leonardsson, K., and Alanärä, A. Higher adult return rates from the sea of intermediate sized hatchery-reared Atlantic salmon smolts. (Manuscript).
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-090-9
ISBN for electronic version:978-91-7760-091-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:salmon, migration, starvation
Keywords:Atlantic salmon, energetic state, feed restriction, fin damage, life history, migration, return rate, smolt, starvation, wild-like
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4445
ID Code:14678
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
External funders:FORMAS
Deposited By: Lo Persson
Deposited On:01 Nov 2017 10:51
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits