Home About Browse Search
Svenska


Lagringsförluster hos svensk frukt

Tahir, Ibrahim (2017). Lagringsförluster hos svensk frukt. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:16
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Fysiologiska skador och svampangrepp, är den främsta anledningen till att den svenska fruktproduktionen står inför allvarliga ekonomiska problem. De förluster som uppträder under lagring kan starta före-, vid och efter skörd. För att lagringåtgärder och integrerat växtskydd ska kunna förbättras bör man ha tillräckliga kunskaper om de sjukdomar som orsakar förlusterna, varför de uppkommer och hur de kan förbyggas. Man bör kunna identifiera svamparterna och ha tillräckliga kunskaper om deras livscykler, smittkällor, bekämpningsmöjligheter och hur angreppen kan undvikas. Syftet med detta faktablad är att presentera viktig kunskap om lagringsförluster hos svensk frukt.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Lagringsförluster hos svensk frukt
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :6 November 2017
Depositing date:2 November 2017
Number:2017:16
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J10 Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:fruits, postharvest losses, fungal diseases, storage, Sweden
Keywords:äpplen, lagringsförluster, svampangrepp, fysiologiska sjukdomar, fruktmögel, rötskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4454
ID Code:14685
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:07 Nov 2017 10:26
Metadata Last Modified:22 May 2018 14:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits