Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av automatisk klövsprayning i mjölkningsrobot med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika

Bergsten, Christer and Magnusson, Madeleine (2017). Utvärdering av automatisk klövsprayning i mjölkningsrobot med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:29
[Factsheet]

[img] PDF
3MB

Abstract

I Sverige hålls allt fler kor i lösdrift och med ökad mjölkproduktion ökar gödselmängderna som hamnar på golvytor där korna går och står. En sämre golvhygien leder också till att infektiösa klövsjukdomar sakta ökar vilket leder till ökade kostnader och onödigt djurlidande. Badning av klövarna har under lång tid använts som ett komplement till förbättrade skötselrutiner och smittskydd för att minska risken för smittsamma klövsjukdomar. Enligt svensk djurskyddslag Allmänna råd 4 § ”bör det i lösdriftsstallar för mjölkkor finnas klövbad” och ett sådant bad kan relativt snabbt sättas in i ett befintligt stall om tillräckligt utrymme för detta finns. Djuren passerar i regel igenom fotbadet efter mjölkning och badlösningen byts med vissa intervall beroende på hur nedsmutsad med gödsel den blivit. Vanligen rekommenderas att byta lösning efter att ca 150 kor har passerat. Det finns ett flertal kommersiella preparat med varierande dokumentation om dess effekt mot klövsjukdomar. Det förekommer till och med i vissa länder att man rekommenderar fotbad med antibiotika. Både internationellt och i Sverige används vanligen en 5-10% vattenlösning av kopparsulfat. Emellertid är kopparsulfat ett miljögift som lyder under biociddirektivet vilket innebär ett generellt förbud i EU. Vid för höga nivåer i jorden hämmas växtligheten likväl som brist på koppar också kan vara ett problem. Det finns alltså ett behov av alternativa miljövänliga badlösningar. Om klövarna kan tvättas rena och badlösningen appliceras direkt på klövarna skulle andra desinfektionsmedel än kopparsulfat lättare kun
na användas. Vi har studerat en alternativ metod med klövsprayning i mjölkrobot och ett alternativt desinfektionsmedel som inte belastar miljön. Syftet med metoden var att förebygga och behandla eksem av olika allvarlighet och därav uppkomna sekundära klövsjukdomar och hälta.

Authors/Creators:Bergsten, Christer and Magnusson, Madeleine
Title:Utvärdering av automatisk klövsprayning i mjölkningsrobot med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2017
Number:2017:29
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksvetenskap
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
Agrovoc terms:hoof diseases, floor husbandry, loofing barn, sprays, milking machines, hypoclorites
Keywords:lösdriftsstall, smittsamma klövsjukdomar, golvhygien, klövbad, klövsprayning, hypoklorsyra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4504
ID Code:14747
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Nov 2017 07:56
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 07:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits