Home About Browse Search
Svenska


Trädvårdshandbok 2017

beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige

Östberg, Johan and Mladoniczky, Dani (2017). Trädvårdshandbok 2017. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:18
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Genom rätt beskärning kan trädens karaktär bevaras eller utvecklas efter önskade mål. Beskärning kan även påverka trädens risknivå, dess form och i förlängningen även dess kondition. Felaktig beskärning kan på samma sätt förstöra trädens karaktär, skapa riskträd och i förlängningen även reducera trädens livslängd. Av dessa anledningar är beskärning är något som samtliga personer som arbetar med träd bör ha en förståelse för. Vi vill samtidigt förtydliga att denna handbok inte är en standard för trädvård, utan ett redskap för att ge en bättre förståelse för beskärningens roll i förvaltandet av träd.

Målet med denna handbok är att ge en grundläggande förståelse för beskärning av träd. Målet är även att visa på hur synen på beskärning har ändrats och ingående beskriva de vanligaste beskärningsmetoderna som finns beskrivna i Svensk Standard SS990000:2014 Trädvård – Termer och definitioner.

I denna andra version har förtydliganden gjorts kring de termer där osäkerhet funnits och vi har även uppdaterat delar av inledningen. När det gäller beskärning kan många av de principer som presenteras användas för träd generellt, men vi har ändå justerat titeln så att det är tydligare att skriften främst berör träd i urban miljö i Sverige.

Denna handbok har bekostats av Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV fakulteten, SLU Alnarp. Handboken är del av intuitionens riktade medel för så kallad Best Practice. Handboken riktar sig främst till studenter vid SLU Alnarp (landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, hortonomer och trädgårdsingenjörer), men även andra personer som på olika sätt kommer i kontakt med beskärning eller andra åtgärder på träd.

Authors/Creators:Östberg, Johan and Mladoniczky, Dani
Title:Trädvårdshandbok 2017
Subtitle:beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :4 December 2017
Depositing date:4 December 2017
Number:2017:18
Number of Pages:50
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8949-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:pruning, domestic gardens, street trees, pruning implements, public parks
Keywords:beskärning, trädvård, urbana träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4529
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4529
ID Code:14749
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:05 Dec 2017 09:00
Metadata Last Modified:04 Aug 2020 17:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits