Home About Browse Search
Svenska


Fasta körspår

skördepotential och effekt på markstruktur

Holm, Lena and Etana, Ararso and Arvidsson, Johan and Lejon, Louice and Lindesson, Anton and Andersson, Marie (2017). Fasta körspår. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:13
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

År 2010 startades försök med fasta körsspår (CTF; Controlled Traffic Farming) som skördadats sex gånger, med start 2011. Projektet innehåller två traditionella fältförsök på Säby 1 och SITES försöksstation Lönnstorp, samt storruteförsök i
praktisk odling på Lydinge gård utanför Helsingborg. Resultaten från sex års försök visar inte på någon skördehöjning för system med fasta körspår jämfört med konventionell slumpvis körning. Skörden i körspåren har varit hög, i flera fall högre än för spårfria ytor. Det var signifikant mer packat i spår jämfört med spårfria ytor i några CTF-led, men generellt sett var packningen inte på en
skadlig nivå (för hög). Snarare var packningen i spår nära optimalt för hög skörd. På Säby 1 finns istället en risk att etablering och tillväxt inte blir tillfredställande torra år pga. för lite återpackning i spårfria ytor, med
vattenbrist som följd. Resultaten indikerar att även plöjningsfri odling kan behöva en viss återpackning.

Authors/Creators:Holm, Lena and Etana, Ararso and Arvidsson, Johan and Lejon, Louice and Lindesson, Anton and Andersson, Marie
Title:Fasta körspår
Subtitle:skördepotential och effekt på markstruktur
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In 2010, trials with controlled traffic farming (CTF; controlled traffic farming) were started and harvested six times, starting in 2011. The project includes two
traditional field experiments at Säby 1 and at SITES field experimental station Lönnstorp. as well as a large plot on farm trial at Lydinge farm outside Helsingborg. The results from six years of trials do not show any yield increase
for systems with CTF compared to conventional random traffic farming. The yield in the tracks has been high, in many cases higher than in track-free areas.
It was significantly more compacted in tracks compered to track-free areas in some CTF treatments, but generally the compaction was not at a harmful level. The compaction in tracks rather were close to optimal for high yields. At Säby
1 there were instead a risk of not satisfying plant establishment and growth in dry years as a result of loose soil, with water shortage as a consequence. The results indicate that even ploughless tillage might need a certain recompaction for high crop yield.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2017
Number:2017:13
Number of Pages:48
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8944-3
Language:Swedish
Additional Information:Ett Errata-blad (4 sidor) har lagts till i rapporten den 31 januari 2018 /LW
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:harvesting, soil structure
Keywords:fasta körspår, CTF, bearbetningssystem, skörd, markstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4511
ID Code:14787
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Nov 2017 13:40
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 19:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits