Home About Browse Search
Svenska


Bara vall och spannmål – lönar det sig?

Spörndly, Rolf (2017). Bara vall och spannmål – lönar det sig? I/In: Vallkonferens 2017, 170207-170208, Uppsala.
[Conference Paper]

[img] PDF - Published Version
300kB

Abstract

Femtioen kor, varav 36 % förstakalvare, av raserna Svensk Holstein (SH) och Svensk Rödbrokig Boskap (SRB) delades i två grupper där de under en laktation tilldelades en foderstat bestående av antingen vallfoder, spannmål och proteinkoncentrat eller endast av vallfoder och spannmål. Foderstaterna utformades enligt KRAV:s regler med riklig betestilldelning sommartid, vallfoderensilage i fri tillgång vintertid och med kraftfoder separat utfodrat, justerat efter avkastning.
Försöket pågick i två år med ca 25 kor per år för att beakta variationen i foderkvalitet mellan år. Korna som utfodrades med enbart vall och spannmål producerade 9 211 kg energikorrigerad mjölk (ECM) medan de som även fick proteinkoncentrat producerade 7 % mer, 9 882 kg ECM per 305-dagarslaktation. Med 2016 år priser för ekologisk produktion blev nettot mjölk minus foder per laktation högre för foderstaten utan proteinkoncentrat. Med priser för konventionell produktion blev nettot högre för foderstaten med proteinkoncentrat. Inget samspel fanns mellan foderstat och kalvningsålder eller mellan foderstat och ras. Däremot fanns ett starkt samspel med år där proteinutfodringen hade stark effekt år 2 medan ingen effekt sågs år 1.

Authors/Creators:Spörndly, Rolf
Title:Bara vall och spannmål – lönar det sig?
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2017
Number:22
Page range:75-78
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Conference Paper (Paper)
Refereed:No
Article category:Scientific peer reviewed
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
Q Food science > Q54 Feed composition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:mjölkkor, foderstat, utfodring, vallfoder, spannmål, proteinkoncentrat, ekologisk produktion, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4682
Alternative URL:https://pub.epsilon.slu.se/14045/
ID Code:14886
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Jan 2018 08:07
Metadata Last Modified:19 Jan 2018 08:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits