Home About Browse Search
Svenska


Minskade förluster vid ensilering av grovfoder

Spörndly, Rolf and Nylund, Rainer (2017). Minskade förluster vid ensilering av grovfoder. I/In: Valkonferens 2017, 170207-170208, Uppsala.
[Conference Paper]

[img] PDF - Published Version
473kB

Official URL: https://pub.epsilon.slu.se/14045/

Abstract

Förluster vid ensilering har uppmätts i laboratorieskala och i fullskala på gårdar. Förluster av kasserat ensilage på gårdarna utgjorde ca 2 % av torrsubstansen (ts) medan osynliga förluster i form av koldioxid och värme uppmättes till 10–20 % i plan-, slang- och tornsilor och ca 1 % i rundbalar. Laboratorieförsök visar att den långa tid som stora silor står öppna under uttagstiden utgjorde en viktig orsak till stora förluster. En mer omfattande packning av grönmassan vid inläggning samt bättre täckning verkade kunna minska förlusterna i plansilor. Projektet har inte kunnat påvisa att temperaturen i plansilor är en trovärdig mätare av torrsubstansförlusten. Inte heller har halten eller arten av jäst i grönmassan kunnat knytas till förluster eller lagringsstabilitet. Silons täthet och ensilagets ts-halt var de faktorer som påverkade lagringsstabiliteten mest. Hög ts-halt och otät silo under lagringen ger ett ensilage med väsentligt kortare hållbarhet efter öppningen. Studien på gårdar visar att en bättre packad och tätare silo kan leda till 10 procentenheter mindre ts-förlust vilket motsvarar ett fodervärde av ca 25 000 kronor för en normalstor plansilo.

Authors/Creators:Spörndly, Rolf and Nylund, Rainer
Title:Minskade förluster vid ensilering av grovfoder
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2017
Number:22
Page range:90-93
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Conference Paper (Paper)
Refereed:No
Article category:Scientific peer reviewed
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J10 Handling, transport, storage and protection of agricultural products
L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:silage, keeping quality, storage, feeds
Keywords:ensilage, siloer, lagringsförluster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4707
ID Code:14890
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Jan 2018 12:50
Metadata Last Modified:22 Jan 2018 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits