Home About Browse Search
Svenska


Hyggesfritt skogsbruk

en kunskapssammanställning från Sverige och Finland

Hannerz, Mats and Nordin, Annika and Saksa, Timo, eds. (2017). Hyggesfritt skogsbruk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Future Forests rapport ; 2017:1
[Report]

[img] PDF - Published Version
3MB

Abstract

Forskningen om hyggesfria system för skogsskötsel är på uppåtgående i både Finland och Sverige. Båda länderna har en likartad skoglig historia och till stora delar jämförbara naturtyper. Genom att föra samman kompetenser och dela resultat och experimentella data kan båda länderna vinna ökad kunskap om hyggesfria skötselmetoders inverkan på virkesproduktion, skador, klimat, flora och fauna, rekreation och ekonomi. Med det motivet tog Future Forests/SLU och Forests and Silviculture in the Future research program/Luke initiativ till ett gemensamt seminarium i Tuusula utanför Helsingfors i april 2016. Vid seminariet deltog ett 15-tal forskare från Luke, SLU och Skogforsk med målsättningen att sammanfatta “state-of-theart” för kunskapen om hyggesfri skogsskötsel. Mötet enades också om att sammanfatta delar av forskningen i en gemensam rapport. Under hösten och vintern 2016/2017 har forskarna arbetat fram manus eller levererat vetenskapliga artiklar, vilka har bearbetats och översatts till svenska av en redaktör. Det är vår förhoppning att denna rapport bidrar till ökade kunskaper och en nyfikenhet på de hyggesfria alternativen.

Editors:Hannerz, Mats and Nordin, Annika and Saksa, Timo
Title:Hyggesfritt skogsbruk
Subtitle:en kunskapssammanställning från Sverige och Finland
Series Name/Journal:Future Forests rapport
Year of publishing :2017
Depositing date:14 May 2018
Number:2017:1
Number of Pages:74
Place of Publication:Umeå
Publisher:Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9264-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest management, selective felling, forestry production, sweden
Keywords:hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk, blädning, naturkultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4879
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/f-for/pdf/ff-rapport_hyggesfritt_skogsbruk_en_kunskapssammanstallning-2017-04-02.pdf
ID Code:15299
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 May 2018 08:17
Metadata Last Modified:09 Jul 2022 19:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits