Home About Browse Search
Svenska


Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus

Svensson, Birgitta and Khalil, Sammar (2017). Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:23
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Framgångsrik produktion av grönsaker och bär i växthus och i tunnel är i stor utsträckning beroende av odlingssubstratets kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper. Ett idealiskt substrat ska vara fritt från ogräs och sjukdomar, tillräckligt tungt för att växten ska stå stadigt och ändå tillräckligt lätt för att underlätta hantering och frakt. Substratet ska vara väl dränerat och samtidigt hålla tillräckligt med vatten för växtens behov. Andra parametrar som ska övervägas inkluderar kostnad, tillgänglighet, kvalité och stabilitet hos odlingssubstratet över tiden. Substratet kan förbättras så att det bidrar med sjukdomshämmande egenskaper som gynnar tillväxt och utveckling. Ett bra substrat är avgörande för framgångsrik produktion av växter.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta and Khalil, Sammar
Title:Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2017
Number:2017:23
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:growing media, sustainability, biological control, peat, greenhouses, plastic film covers, microorganisms
Keywords:odlingssubstrat, hållbarhet, sjukdomshämmande egenskaper, grönsaksodling, bärodling, växthus, tunnlar, mikroorganismer, kokos, torv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4755
ID Code:15317
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Feb 2018 09:44
Metadata Last Modified:22 Feb 2018 05:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits