Home About Browse Search
Svenska


Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar

Olsson, Anne-Charlotte and Magnusson, Madeleleine and Ivarsson, Joel and Magnusson, Daniel (2018). Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:1
[Factsheet]

[img] PDF
726kB

Abstract

Grisar föds med en begränsad mängd järn och grisar som inte har tillgång till jord att böka i, måste ges järntillskott för att förebygga anemi och dålig tillväxt. Detta järntillskott kan ges på olika sätt. För att undersöka grisars järnstatus analyseras oftast blodets hemoglobinvärde (Hb). Värden kring 100-120 g/l anses normala, men rekommendationerna varierar. Att enbart använda Hb-värde som bedömningsgrund för grisens järnstatus är också något som kritiseras. Syftet i denna studie har varit att jämföra tillväxt och blodvärden (Hb) hos grisar som tilldelats järn antingen via injektion eller via produkten TorvoJärn Extra (Lantmännen Lantbruk). Tillväxt och Hb- värden hos tre grisar per kull (liten, medel och stor vid födelsen) har undersökts. Det konkluderas att resultaten genomgående visade på något lägre Hb-värden vid järntilldelning via TorvoJärn Extra jämfört med vid tilldelning av järn via injektion. För små och medelstora grisar kunde dock ingen signifikant negativ effekt på tillväxten av detta påvisas. För kategorin ”stora grisar” registrerades däremot en tendens (p=0,098) till något sämre tillväxt från födelse till utflyttning ur tillväxtavdelningen då grisarna inte fick järninjektion.

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Magnusson, Madeleleine and Ivarsson, Joel and Magnusson, Daniel
Title:Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2018
Number:2018:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
L Animal production > L52 Animal physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:piglets, svwine, iron, anaemia, growth rate, haemoglobin, injection, feed additives
Keywords:smågrisar, järntillskott, hemoglobinvärde, järninjektion, fodertillsats, tillväxttakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4756
ID Code:15319
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Feb 2018 10:23
Metadata Last Modified:16 Dec 2019 05:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits