Home About Browse Search
Svenska


Hur befintliga kvarter i centrala Malmö kan göras bilfria - med exempel från området kring S:t Knuts torg

Perander, Sonja (2018). Hur befintliga kvarter i centrala Malmö kan göras bilfria - med exempel från området kring S:t Knuts torg. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:3
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Tillgängliga grönytor, sociala mötesplatser, frisk luft, tysta områden, rörelsefrihet och lekytor för barn är bara några viktiga värden för människan som det råder brist på i städerna idag. Samtidigt behöver städerna förtätas för att möta behovet av fler bostäder samt rustas upp för att kunna hantera effekter av klimatförändringar. Det finns därför många konkurrerande intressen för stadens ytor, vilket motiverar att ifråga- sätta den stora yta som bilar tar i anspråk i form av vägar och parkeringsplatser. Frågan är hur det går att förändra en stadsstruktur som sedan 1960-talet vigts åt bilens framkomlighet? Detta faktablad har tagits fram i form av studentprojekt inom kursen LK0175, information, analys och planering av landskap, vid landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp.

Authors/Creators:Perander, Sonja
Title:Hur befintliga kvarter i centrala Malmö kan göras bilfria - med exempel från området kring S:t Knuts torg
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2018
Number:2018:3
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:urban planning, traffic, environmental policies, local government, towns, sweden
Keywords:stadsplanering, trafikplanering, bilfria områden, tysta områden, miljöpolicy, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4783
ID Code:15329
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Mar 2018 10:35
Metadata Last Modified:03 Mar 2019 08:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits