Home About Browse Search
Svenska


Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0

Östberg, Johan and Stål, Örjan (2018). Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2018:02
[Report]

[img] PDF
14MB

Abstract

Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att de skyddas på ett korrekt sätt. Denna standard är ämnad att fungera som en standard att följa vid skyddande av träd vid byggnation. Handboken är framtagen av Bostads AB Poseidon, Gävle kommun, Halmstad kommun, Linköping kommun, Skövde kommun, Stockholm stad – Trafikkontoret, Svenska trädföreningen, Umeå kommun, Uppsala kommun, Örebro kommun och Movium Partnerskap.

Standarden har till stora delar inspirerats av BS 5837:2012 Trees in relation to design, demolition and construction – Recommendations (BS, 2012), vilken är den brittiska standarden för skyddande av träd vid byggnation. Den svenska standarden följer emellertid inte den brittiska standarden helt då modifikationer gjorts för att anpassa delarna till svenska förhållanden.

I denna andra version av Standard för skyddande av träd vid byggnation har revideringar gjorts för att ytterligare förtydliga delar där osäkerhet funnits och fler illustrationer har lagts lagt till.

Authors/Creators:Östberg, Johan and Stål, Örjan
Title:Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :February 2018
Depositing date:28 February 2018
Number:2018:02
Number of Pages:50
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8959-7
ISBN for electronic version:978-91-576-8959-7
Language:Swedish
Additional Information:Felaktigt ISBN-nummer i publikationen 978-91-576-8952-8
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:street trees, building construction, damage, standards
Keywords:Byggnation, Träd, Urban, standarder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4780
ID Code:15341
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:02 Mar 2018 07:21
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 18:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits