Home About Browse Search
Svenska


Chronic kidney disease in the dog

pathophysiological mechanisms and diagnostic aspects

Pelander, Lena (2018). Chronic kidney disease in the dog. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:34
ISBN 978-91-7760-208-8
eISBN 978-91-7760-209-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) is a contributor to morbidity and mortality in dogs. The general aim of this thesis was to increase knowledge regarding pathophysiologic mechanisms and early diagnosis of canine CKD by identifying dogs with increased risk of disease, and by exploring the value of various biomarkers in blood and urine.
Dogs are comparably commonly diagnosed with kidney-related disease (KD), but neither incidence nor mortality rates of KD have previously been reported. In paper I, incidence and mortality rates of KD were calculated in a population of >600,000 dogs. The total incidence rate of KD in this population was 15.8 cases per 10,000 dog years at risk (DYAR, representing one dog insured for one year). The mortality rate of KD was 9.7 deaths per 10,000 DYAR. The breeds with the highest incidence rates in this study were the Bernese mountain dog, miniature schnauzer and boxer. The Swedish elkhound, Siberian husky and Finnish spitz were the breeds with the lowest rates.
Increased concentrations of two cardiovascular biomarkers, B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) and cardiac troponin I (cTnI), have been reported in dogs with decreased renal function. The aim of paper II was to investigate if NT-proBNP and cTnI accumulate in the circulation of dogs with CKD, as GFR declines. The results did not support passive accumulation, and the conclusion was that these markers identify increased blood volume and damage to cardiac cells, respectively, in dogs with CKD.
Symmetric dimethyl arginine (SDMA) and cystatin C are two potential biomarkers of decreased GFR in the dog. In paper III, the aim was to investigate overall diagnostic value of SDMA and cystatin C as markers of decreased GFR, compared to the current marker, creatinine. The overall value of SDMA was equivalent to that of creatinine, but cystatin C performed less well as a marker of decreased renal function in this study.
In human medicine, a specific urinary peptide pattern that detects CKD has been developed. Changes in the canine urinary peptide pattern may represent a completely new opportunity for early diagnosis of canine CKD as well. In paper IV, a CE-MS-based urinary peptidome model, 133P, was constructed and shown to be able to discriminate healthy dogs from dogs with CKD in a separate cohort. This model, although in need of further investigation and validation, represents an exciting new diagnostic modality in that it may prove to be able to detect chronic progressive CKD in a single urine sample.

Authors/Creators:Pelander, Lena
Title:Chronic kidney disease in the dog
Subtitle:pathophysiological mechanisms and diagnostic aspects
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Kronisk njursjukdom (CKD) hos hund är en allvarlig sjukdom som kan ha många olika underliggande orsaker. De övergripande målen med denna avhandling var att öka kunskapen kring patofysiologi och tidig diagnostik av CKD hos hund. I studie I sammanställdes data från > 600 000 hundar registrerade hos Agria Djurförsäkring under 12 års tid. Förekomst av njursjukdom beräknades till ca 16 nya fall per 10 000 hundår (ett mått som innebär en hund försäkrad under ett år). Dödlighet till följd av njursjukdom uppgick till ca 10 dödsfall per 10 000 hundår. Högst förekomst av njurrelaterad sjukdom sågs hos berner sennen, dvärgschnauzer och boxer. Lägst förekomst sågs hos jämthund, siberian husky och finsk spets.
B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) och hjärtspecifikt troponin I (cTnI) är två sjukdomsmarkörer som kan mätas i blodet och används för att upptäcka hjärt- och kärlpåverkan hos hund. Tidigare studier har visat att höga koncentrationer av dessa markörer kan ses hos hundar med njursjukdom. Anledningen till detta är inte känd, men en passiv ackumulering av NT-proBNP och cTnI i blodet har misstänkts, vilket undersöktes i studie II. Resultaten indikerade att en passiv ackumulering av dessa markörer inte föreligger hos hund när njurfunktionen minskar. Detta innebär att NT-proBNP och cTnI påvisar hjärt- och kärlpåverkan även hos hundar med CKD.
Symmetric dimethyl arginine (SDMA) och cystatin C utgör två markörer för detektion av nedsatt njurfunktion (GFR). I studie III undersöktes det diagnostiska värdet av dessa markörer jämfört med den för närvarande vanligaste markören för njurfunktion, kreatinin. Det övergripande diagnostiska värdet av SDMA var likvärdigt med värdet av kreatinin. Värdet av cystatin C var lägre än det av de båda andra markörerna. För vissa hundar finns dock anledning att analysera SDMA eller cystatin C i tillägg till kreatinin.
I studie IV utvärderades en helt ny metod (kapillär elektrofores och masspektometri, CE-MS) för diagnosticering av njursjukdom. Med hjälp av denna metod undersöks urinens hela innehåll av peptidfragment. Skillnader i peptidmönster mellan sjuka och friska individer undersöktes och en statistisk modell, 133P, för diagnostik av CKD konstruerades. Validering av 133P i en separat grupp av hundar med och utan CKD visade att modellen kunde särskilja dessa grupper. Urinanalys med hjälp av CE-MS behöver valideras ytterligare, men utgör ett potentiellt nytt alternativ för tidig diagnostik av CKD hos hund i framtiden.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :4 May 2018
Depositing date:4 May 2018
Number:2018:34
Number of Pages:111
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IPelander, L.*, Ljungvall, I., Egenvall, A., Syme, H., Elliott, J., Häggström, J. (2015). Incidence of and mortality from kidney disease in over 600,000 insured Swedish dogs. Veterinary Record, 176(25), p. 656. II
IIPelander, L.*, Häggström, J., Ley, C.J., Ljungvall, I. (2017). Cardiac troponin I and amino-terminal pro b-type natriuretic peptide in dogs with stable chronic kidney disease. Journal of veterinary internal medicine, 31(3), p. 805-813.
IIIPelander, L.*, Häggström, Larsson, A., Syme, H., Elliott, J., Heiene, R., Ljungvall, I. Diagnostic evaluation of cystatin C, symmetric dimethylarginine and creatinine for detection of decreased GFR in 97 dogs. Submitted manuscript.
IVPelander, L.*, Brunchault, V., Buffin-Meyer, B., Klein, J., Breuil, B., Zürbig, P., Magalhães P., Mullen, W., Elliott, J., Syme, H., Schanstra, J.P., Häggström, J., Ljungvall,I. Urinary peptidome analyses for diagnosis of chronic kidney disease in dogs. Submitted manuscript.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-208-8
ISBN for electronic version:978-91-7760-209-5
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Agrovoc terms:dogs, kidneys, cardiovascular diseases, kidney diseases, genetic markers
Keywords:CKD, renal, canine, biomarker, cardiorenal, GFR, nephrology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4876
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4876
ID Code:15458
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: Lena Pelander
Deposited On:09 May 2018 06:51
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits