Home About Browse Search
Svenska


Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna

Östberg, Johan (2018). Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2018:3
[Report]

[img] PDF - Published Version
2MB

Abstract

På uppdrag av dekanen för LTV-fakulteten (Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap) och ordförande för PN-LT (Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård) har en utredning gjorts kring möjligheterna att expandera landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna. Utredningen har fokuserat på olika aspekter som kan påverka möjligheterna för expansionen och de konsekvenser som detta kan få på utbildningen i Alnarp. Rapporten visar mycket positiva förutsättningar för expansionen, då ytterst lite kritik framkommit mot förslaget, och inga större risker har påvisats.

Utredningen har inte haft som uppdrag att förändra det befintliga landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp. Utgångspunkten har istället varit hur programmet i Alnarp kan kopieras och etableras i Ultuna. Under branschutredningen framkom emellertid många relevanta synpunkter kring det befintliga programmet och rapporten innehåller därför en lista på frågor som kan vara aktuella att arbeta vidare med i en eller flera separata utredningar.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som svarat på enkäterna. Utan branschen och Alnarpsstudenternas medverkan hade det inte varit möjligt att få ett så bra underlag till rapporten som vi fått.

Authors/Creators:Östberg, Johan
Title:Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :29 March 2018
Number:2018:3
Number of Pages:85
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8952-8
ISBN for electronic version:978-91-576-8952-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C10 Education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:higher education, landscaping, Sweden
Keywords:Landskapsingenjör, Utbildning, Ultuna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4907
ID Code:15491
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:30 May 2018 11:12
Metadata Last Modified:24 Jan 2019 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits