Home About Browse Search
Svenska


International breeding programs to improve health in pedigree dogs

Wang, Shizhi (2018). International breeding programs to improve health in pedigree dogs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:36
ISBN 978-91-7760-212-5
eISBN 978-91-7760-213-2
[Doctoral thesis]

[img] PDF - Published Version
655kB

Abstract

Implementation of breeding programs in order to reduce incidence of inherited disorders and their impact on welfare should be a priority for dog breeders and breeding organizations. In that respect, exchange of breeding animals between countries constitutes a critical point to be taken into account. The purpose of this thesis was to investigate management strategies to improve breed health in an international context, concerning both genetic evaluation and management of genetic variability. A survey, which was completely filled in by 15 national kennel clubs (KCs), demonstrated shared concerns among KCs about health in pedigree dogs and a shared intent of improving breeding and health status, especially among European national KCs. In addition, with data provided by the French, Swedish and British kennel clubs, including pedigree databases and phenotypic records of hip dysplasia (HD), the feasibility of joint evaluations across countries and the efficiency of international breeding programs were investigated. The benefits of exchanging breeding animals across countries were clearly shown in terms of improved genetic variability and increased genetic progress, especially for breeds in countries with small populations. Further, the efficiency of breeding programs including importation of breeding males concerning genetic improvement of complex traits and inbreeding management was tested by simulation. We concluded that international breeding programs are useful and alternative options to improving canine genetic health and their benefits will be amplified with an expected increase in exchange of breeding animals in the future. Importing male dogs could lead to higher genetic progress, however, it is necessary to have a high genetic correlation between countries and high accuracy of estimated breeding values of imported dogs.

Authors/Creators:Wang, Shizhi
Title:International breeding programs to improve health in pedigree dogs
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Att införa avelsprogram som syftar till att minska förekomsten av sjukdomar med genetisk bakgrund är ett sätt att förbättra hundars välfärd. Detta bör därför vara högprioriterat för såväl uppfödare som avelsorganisationer, t ex nationella kennelklubbar. När man utformar avelsprogram är det också viktigt att man tar hänsyn till det utbyte av avelsdjur som sker över landsgränser. Syftet med denna avhandling var att undersöka olika strategier för att förbättra hundars hälsa i ett internationellt sammanhang, med avseende på såväl avelsvärdering som genetisk variation. En enkät, som besvarats av 15 nationella kennelklubbar, visade en stark gemensam oro över hundars hälsa, men också ett starkt gemensamt intresse av att förbättra avelsarbetet för hundars hälsa, särskilt bland europeiska kennelklubbar. Med hjälp av härstamningsinformation och uppgifter om höftledsdysplasi (HD) från röntgenresultat, från Frankrike, Storbritannien och Sverige, undersöktes förutsättningarna för att genomföra en gemensam avelsvärdering av HD över landsgränser. Fördelarna med utbyte av avelsdjur mellan länder visade sig i form av ökad genetisk variation och högre genetiskt framsteg, särskilt i länder med små populationer. Dessutom användes en simulering för att studera effektiviteten för olika avelsprogram, inklusive import av hanhundar, vad gäller genetiskt framsteg i en komplex egenskap (t ex HD) och inavelsutveckling. En slutsats är att internationella avelsprogram kan vara användbara alternativ för att förbättra hundars hälsa och att fördelarna kommer att öka med ett förväntat ökat utbyte av avelsdjur i framtiden. Att importera hanhundar kan leda till högre genetisk framstegstakt men det är nödvändigt med en hög genetisk korrelation mellan länderna och en hög säkerhet för de importerade hundarnas avelsvärden.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :31 May 2018
Depositing date:31 May 2018
Number:2018:36
Number of Pages:43
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IWang, S.*, Laloë, D., Missant, F., Malm, S., Lewis, T., Strandberg, E., Brenda, B., Leroy, G. (2018). Breeding policies and management of pedigree dogs in 15 national kennel clubs. The Veterinary Journal. 234, pp.130-135.
IIWang, S.*, Leroy, G., Malm, S., Lewis, T., Strandberg, E. and Fikse, W.F., (2017). Merging pedigree databases to describe and compare mating practices and gene flow between pedigree dogs in France, Sweden and the UK. Journal of Animal Breeding and Genetics, 134(2), pp.152-161.
IIIWang, S.*, Leroy, G., Malm, S., Lewis, T., Viklund, Å., Strandberg, E. and Fikse, W.F., (2017). Genetic correlations of hip dysplasia scores for Golden retrievers and Labrador retrievers in France, Sweden and the UK. The Veterinary Journal, 226, pp.51-56.
IVWang, S.*, Strandberg, E., Viklund, Å., Windig, J. J., Malm, S., Lewis, T., Laloë, D., Leroy, G. Simulation on genetic improvement of canine hip dysplasia through sire selection across countries. (manuscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences.
ISBN for printed version:978-91-7760-212-5
ISBN for electronic version:978-91-7760-213-2
ISSN:1652-6880
Language:English
Additional Information:The research presented in this doctoral thesis was conducted under the joint auspices of AgroParisTech (Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France), Institut National de la Recherche Agronomique and the Swedish University of Agricultural Sciences and is part of the Erasmus Mundus Joint Doctorate program ‘European Graduate School in Animal Breeding and Genetics’ (EGS–ABG).
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal breeding
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:dogs, genetic disorders, hip dysplasia, surveys, genetic variation, animal breeding
Keywords:Canine, Inherited disorders, Hip dysplasia, Survey, Genetic variability, Genetic evaluation, Stochastic simulation, Breeding program
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4908
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4908
ID Code:15497
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: Shizhi Wang
Deposited On:01 Jun 2018 12:00
Metadata Last Modified:03 Nov 2021 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits