Home About Browse Search
Svenska


Fysisk restaurering av sjöar

Degerman, Erik and Tamario, Carl and Sandin, Leonard and Törnblom, Johan (2017). Fysisk restaurering av sjöar. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:10
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Denna rapport beskriver översiktligt omfattningen av antropogen påverkan på våra sjöar och vilka effekter detta fått på biologisk mångfald, ekosystemets funktion och på ekosystemtjänster. Fokus ligger på att beskriva möjliga fysiska restaureringsåtgärder. Vi går igenom exempel från ett antal genomförda sjörestaureringar, både nationellt och internationellt, och försöker ge generella rekommendationer för olika åtgärder. Det kan dock inledningsvis konstateras att det finns mycket få redovisade arbeten om fysisk sjörestaurering, frånsett olika åtgärder i eutrofierade vatten. Det gör att detta inte är en litteratursammanställning eftersom en sådan hade dominerats helt av olika typer av påverkan och endast motåtgärder mot övergödning. Utav de cirka 4000 restaureringsåtgärder som finns redovisade i databasen ”Åtgärder i Vatten” berör endast ett tiotal sjörestaurering.

De problemområden som tas upp är reglerade sjöar, sänkta sjöar, övergödning, förlorad funktion av strandzon och kantzon samt förlorad konnektivitet. Många av dessa problem hänger ihop, till exempel sänkta och övergödda sjöar, och det är komplexa samband som styr möjligheter och effekter av restaurering. Det finns flera exempel på hur man trots omfattande insatser inte nått ända fram.

Varje restaureringsprojekt är unikt och har egna förutsättningar. Eftersom det är komplexa samband som ger negativ påverkan är det inte enkelt att sätta tydliga mål för restaureringen. Detta försvåras ytterligare av att det inte finns statiska tillstånd i naturen.

Restaureringsåtgärderna måste ses i ett holistiskt perspektiv, både över tid, inom avrinningsområdet och med beaktande av olika ekosystemtjänster och andra verksamheter. De exempel som finns visar ofta att vi inte lyckats fullt ut därför att åtgärderna inte tillåts vara omfattande nog.

För reglerade sjöar rekommenderas att regleringen så långt möjligt följer den naturliga flödesregimen, att regleringen i mindre sjöar inte får överstiga den naturliga variationen ett normalår. Som ett riktvärde högst en meters amplitud.

För sänkta sjöar finns tre möjliga vägar, att höja vattennivån, att muddra djupare (endast lämpligt i vissa sjöar) eller en kombination av de båda. Ofta är det svårt att få utrymme för en höjning av sjön, varför olika typer av muddring blir aktuellt, ofta efter en inledande eliminering av överflöd av växter.

För övergödda sjöar är det avgörande att avlasta extern- och internbelastning. Det senare innebär att muddring av de närsaltrika översta sedimenten krävs. Alternativ kan vara att kemiskt binda fosforn i sedimenten. Muddringen har dock fördelen att även öka vattendjupet och i bästa fall kan fosforn komma till användning på landbacken. Lågflödesmuddring ser ut att vara det bästa alternativet i lite större och djupa vatten, medan mer igenväxta små och grunda sjöar kan pontonmuddras.

Sjöars konnektivitet och behovet av att återfå en kant- och strandzon med naturliga processer berörs också.

Authors/Creators:Degerman, Erik and Tamario, Carl and Sandin, Leonard and Törnblom, Johan
Title:Fysisk restaurering av sjöar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>This report contains an overview on some of the most overarching kinds of anthropogenic degradations of lakes in the past and today, their effects on biological diversity, ecosystems and ecosystem services and possible physical restorations and counter-measurements.  The anthropogenic degradations raised in this report consists of, but is not limited to, water regulation of lakes, permanent lowering of lakes, eutrophication, lost lateral and longitudinal connectivity, and degradation of the shoreline and the riparian zones. The extent and present influences of these antropogenic disturbances of lake ecosystems in Sweden are presented and discussed.  In the first half of the report we discuss ecological and hydrological lake processes with emphasis on the functionality of habitat diversity and macrophytes. In the second half of the report we discuss restoration principles in general and present more detailed recommendations for each kind of disturbance.  Examples of performed restoration efforts are raised and discussed. Other than measures in eutrophicated lakes, there are very few scientific studies published on physical restoration of degraded lake ecosystems. We have therefore tried to discuss both published and unpublished as well as successful and unsuccessful examples from performed or ongoing restoration projects in Sweden. Unsuccessful attempts often depend on restoration efforts not being extensive enough. There are large knowledge gaps concerning the effects of lost habitat diversity in the riparian zone and in shallow water. Suggested restoration efforts here are directed towards mimicking the natural connectivity between land and water, adding habitat complexity through dead wood and restoring macrophytes.  Disturbances in lakes are often caused by multiple pressures and a holistic view is needed to assess attainable restoration goals and suitable and doable measurements to achieve these goals. Every lake, project and catchment is unique and may call for complex management planning. Despite the complexity of the problems, measures need not be difficult to perform.  <br /> <br /></p>

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2017
Number:2017:10
Number of Pages:105
Place of Publication:Drottningholm Lysekil Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9513-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9514-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:lakes, eutrophication, water quality, phosphorus, pollution control, sweden
Keywords:restaurering, sjöar, eutrofiering, sänkta sjöar, sjöstränder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4995
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4995
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-reports_2017_10_elektronisk_mindre.pdf
ID Code:15571
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Sep 2018 09:00
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits