Home About Browse Search
Svenska


Health and herd health planning in organic dairy herds

Sjöström, Karin (2018). Health and herd health planning in organic dairy herds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:39
ISBN 978-91-7760-218-7
eISBN 978-91-7760-219-4
[Doctoral thesis]

[img] PDF
824kB

Abstract

The status in European organic dairy production does not in all aspects, meet organic principles with regards to the aims of good animal welfare and health, and consumers’ expectations, and therefore needs to be improved. The aims of this thesis were to; assess the status of animal health in organic dairy herds; assess the structural characteristics, and their relation to implementation, of animal health plans; and to investigate a structured participatory and farm-centric approach.

In total, 218 farms in Germany, Spain, France and Sweden were included in the study. All farms were visited, and general characteristics were collected through an on-farm protocol. Common procedures for calculations were made to arrive at comparable herd level indicators. A sample of the lactating cows on each farm was scored for lameness. Data for the analysis of farm structures (192 farms), contained a battery of farm and farmer descriptors from which typologies were derived. Three farm clusters were identified and rates of implementation of health improvement actions were explored. Actions, as part of a health plan, were identified during a structured participatory approach, with farmer, veterinarian and advisor, by use of an impact matrix analysis, on 122 farms in France, Germany and Sweden.

The prevalence of animal health indicators varied widely between farms and countries. The odds of lameness were five to six times higher in France and Germany, and slightly higher in Spain, than in Sweden. This may be particularly true in large herds with cows of the Holstein breed and zero-grazing herds. Farms in the different clusters implemented different strategies towards animal health planning. The degree of implementation of the actions was good. At follow-up (by data), no direct associations were seen between change in animal health indicators and the structured participatory approach.

The great difference in prevalence of production diseases implies that there is room for improvements. The need to enhance the quality and availability of data is reinforced by the fact that there is no unified recording in European organic dairy herds. The results may be used as a background for tailored advisory service strategies, i.e. different types (clusters) of organic dairy farms needs different type of advisory approach to reach improvements (adapted to the specific farm situation).

Authors/Creators:Sjöström, Karin
Title:Health and herd health planning in organic dairy herds
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Statusen i europeisk ekologisk mjölkproduktion behöver förbättras eftersom den inte alltid möter de ekologiska principerna med mål som god djurvälfärd och hälsa. Inte heller uppfylls konsumenternas förväntningar. Målen med denna avhandling var att bedöma status på djurhälsan i ekologiska mjölkkobesättningar, identifiera gårdarnas strukturella särdrag och deras samband med införandet av planer för förbättrad djurhälsa samt att pröva ett strukturerat tillvägagångssätt för hälsorådgivning som är deltagardrivet och gårdscentrerat.

I studien ingick totalt 218 gårdar i Tyskland, Spanien, Frankrike och Sverige. Generella karaktäristika samlades in för gårdarna via ett protokoll. För att få jämförbara indikatorer på besättningsnivå användes samma beräkningssätt i alla länder. På varje gård hältbedömdes ett urval av korna. En rad faktorer för gårdarna (192 st.) och lantbrukarna användes för att identifiera strukturer. Tre grupper av gårdar identifierades och andelen införda åtgärder för att förbättra djurhälsan undersöktes. Under ett strukturerat och deltagardrivet möte med lantbrukare, veterinär och rådgivare identifierades åtgärder som en del av en hälsoplan med hjälp av en påverkansanalys (impact matrix). Detta utfördes på 122 gårdar i Frankrike, Tyskland och Sverige.

Prevalensen av produktionssjukdomar varierade mycket mellan gårdar och länder. Oddsen för hälta var till exempel sex gånger större i Frankrike och Tyskland, och något större i Spanien, jämfört med Sverige. Detta var särskilt fallet i stora besättningar, med kor av rasen Holstein, och som saknade tillgång till bete. Gårdarna i de olika grupperna införde olika strategier för djurhälsoplanering. Andelen införda åtgärder var hög. Inget direkt samband kunde ses mellan förändring i djurhälsa och det strukturerade deltagardrivna sättet att bedriva hälsoplanering på.

Den stora skillnaden i prevalens av produktionssjukdomar indikerar att det finns utrymme för förbättringar. Bristen på enhetlig registrering av hälsa i europeiska ekologiska mjölkbesättningar innebär att kvaliteten och tillgängligheten av data måste förbättras. Resultaten ger en grund för att kunna skräddarsy rådgivningsstrategier. Det innebär att olika grupper av ekologiska mjölkgårdar behöver olika typer av rådgivningssätt, anpassade till den specifika gårdssituationen för att nå förbättringar.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2018
Depositing date:20 August 2018
Number:2018:39
Number of Pages:66
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IKrieger M, Sjöström K, Blanco-Penedo I, Madouasse A, Duval JE, Bareille N, Fourichon C, Sundrum A and Emanuelson U 2017. Prevalence of production disease related indicators in organic dairy herds in four European countries. Livestock Science 198, 104–108.
IISjöström K, Fall N, Blanco-Penedo I, Duval JE, Krieger M and Emanuelson U 2017. Lameness prevalence and risk factors in organic dairy herds in four European countries. Livestock Science 208, 44–50.
IIIBlanco-Penedo I., Sjöström K., Jones P., Krieger M., Duval J.E., van Soest F., Sundrum A., Emanuelson U. (2018). Structural characteristics of organic dairy farms in Europe and their association with implementation of animal health plans. Submitted manuscript.
IVSjöström K., Sternberg-Lewerin S., Blanco-Penedo I., Duval J.E., Krieger M., Emanuelson U., Fall N. (2018). Effects of a participatory approach to herd health planning in organic dairy herds. Accepted for publication in Animal.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Agriculture (until Jan 2017)
SLU - Research Areas for the Future > Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)
ISBN for printed version:978-91-7760-218-7
ISBN for electronic version:978-91-7760-219-4
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects
L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:dairy cattle, dairy herds, animal health, milk production, animal diseases, disorders, disease prevention, organic farming, analysis
Keywords:prevalence, characteristics, participatory approach, production diseases
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4969
ID Code:15593
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
External funders:EU FP7
Deposited By: Karin Sjöström
Deposited On:21 Aug 2018 11:40
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17
Project info:
Name:Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming
Acronym:IMPRO
ID:Unknown
Programme:FP7

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits