Home About Browse Search
Svenska


Ozonation as sewage effluent treatment

toxicological effects in adult and embryonic zebrafish, Danio rerio

Pohl, Johannes (2018). Ozonation as sewage effluent treatment. Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9585-7
eISBN 978-91-576-9586-4
[Licentiate thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Pharmaceutical residues are not efficiently removed by current sewage treatment plant (STP) technologies. This allows for the release of pharmaceutical residues into the aquatic environment. Pharmaceuticals and their metabolites are problematic because they are designed to affect biological processes in non-target aquatic species. It is therefore of interest to limit the release of pharmaceutical residues in order to protect the surface water environment. One potential method for the improvement of sewage effluent treatment is ozonation, a technology capable of eliminating pharmaceutical residues.

This licentiate thesis aimed to evaluate the biological effects in adult and embryonic zebrafish, Danio rerio, exposed to ozonated effluent at a Swedish municipal STP outfitted with a full scale effluent ozonation step. Reproduction-related endpoints (e.g. fecundity and gonad maturation), behaviour and hepatic gene expression (e.g. vitellogenin) were sampled in fish exposed for 21 days. Responses in fish exposed to ozonated STP effluent diverged from fish exposed to the normal, non-ozonated STP effluent and tap water control. Firstly, they produced twice the amount of fertilized eggs and had a higher degree of gonadal maturation. Secondly, male hepatic vitellogenin gene expression was induced, indicating estrogenicity due to ozonation. Thirdly, fish exposed to the ozonated effluent effluent exhibited a stress-like behaviour.

While ozonation has proven to be very efficient in reducing pharmaceutical parent compound concentrations in STP effluents (on average 77% at Knivsta STP), much remains unclear regarding potentially toxic ozonated by-product (OBP) formation. Therefore, the second part of the thesis explored how zebrafish embryotoxicity of three pharmaceuticals of environmental relevance would be modulated by ozonation in a bench-scale ozonation study. Carbamazepine embryotoxicity increased following ozonation, possibly explained by formation of the OBP carbamazepine-epoxide. Furthermore, ozonation of oxazepam seemingly potentiated its anxiolytic mode of action in exposed zebrafish larvae. Diclofenac embryotoxicity was however completely abolished by ozonation.

The results presented in this thesis highlight the importance of new chemical and toxicological knowledge regarding the formation of OBPs in post-ozonated effluents.

Authors/Creators:Pohl, Johannes
Title:Ozonation as sewage effluent treatment
Subtitle:toxicological effects in adult and embryonic zebrafish, Danio rerio
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

I nuläget riskerar läkemedelsrester från att läcka ut i vattenmiljön då dessa inte avskiljs effektivt i våra reningsverk. Detta är problematiskt eftersom läkemedel och deras metaboliter har förmågan att kunna påverka biologiska processer hos vattenlevande organismer. Därför är det av intresse att begränsa utsläppen av läkemedelsrester för att kunna skydda dricksvattenkällor och akvatiska ekosystem. En möjlig lösning för att förbättra avloppsvattenrening vid reningsverken är ozonering av den utgående effluenten.

Denna licentiatavhandling syftade till att utvärdera de biologiska effekterna hos vuxna och embryonala sebrafiskar, Danio rerio, exponerade för ozonerad effluent och utvalda läkemedel. Försöket med ozonerat avloppsvatten skedde på ett kommunalt reningsverk i Knivsta, Sverige, där ett fullskaligt ozoneringssteg hade installerats. Fortplantnings-förmågan (t.ex. antal befruktade ägg och gonadmognad), beteende och genuttryck (t.ex. vitellogenin) mättes i fisken som var exponerad under 21 dagar. Fiskarna som var exponerade för ozonerad effluent skilde sig åt från de fiskar som var exponerade för den vanliga effluenten samt dricksvattenkontrollen. De producerade dubbelt så många befruktade ägg och hade en högre grad av gonadmognad. Hanfiskarnas vitellogenin-uttryck i levern var upreglerat, vilket indikerar ökad estrogenicitet i den ozonerade effluenten. De uppvisade även ett förmodat stress-relaterat simbeteende.

Trots att ozonering har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att minska concentrationen av läkemedelssubstanser i effluenten (i genomsnitt 77 % i Knivsta reningsverk) kvarstod många frågetecken kring hur skadliga eventuella ozoneringsbiprodukter är. Därför ägnades den andra halvan av avhandlingen åt undersökningar av zebrafiskembryotoxicitet kopplad till tre ozonering av tre läkemedel med miljömässig relevans (karbamazepin, diklofenak och oxazepam). Karbamazepinets embryotoxicitet ökade efter ozonering, vilket skulle kunna kopplas ihop med att OBP formationen karbamazepin-epoxid bildades. Ozoneringen av oxazepam ledde till att dess ångestdämpande effekt förstärktes. Diklofenaks embryotoxicitet eliminerades helt efter ozonering. Resultaten som presenteras i denna licentiatavhandling understryker behovet av ny kemisk och toxikologisk kunskap kring de ozoneringsbiprodukter som kan uppstå i ozonerade effluenter.

Year of publishing :2018
Depositing date:24 August 2018
Number of Pages:53
Papers/manuscripts:
NumberReferences
UNSPECIFIEDPohl, J.*, Björlenius, B., Brodin, T., Carlsson, G., Fick, J., Larsson, D.G.J., Norrgren, L., Örn, S. 2018. Effects of ozonated sewage effluent on reproduction and behavioral endpoints in zebrafish (<i>Danio rerio</i>). Aquatic Toxicology, 200, pp. 93-101. * Corresponding author.
UNSPECIFIEDPohl, J.*, Ahrens, L., Carlsson, G., Golovko, O., Norrgren L., Weiss, J., Örn, S. 2018. Embryotoxicity of ozonated diclofenac, carbamazepine, and oxazepam in zebrafish (Danio rerio). Manuscript. * Corresponding author.
Place of Publication:Uppsala, Sweden
Publisher:Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9585-7
ISBN for electronic version:978-91-576-9586-4
Language:English
Additional Information:The project was mainly funded by Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning MistraPharma and the Swedish Ministry of the Environment and Energy through the Swedish Agency for Marine and Water Management (HaV).
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 208 Environmental Biotechnology > Water Treatment
Agrovoc terms:danio rerio, reproduction, animal behaviour, embryonic development, ozonisation, drugs, residues, environmental impact
Keywords:Zebrafish reproduction, zebrafish behavior, zebrafish embryotoxicity, Municipal sewage treatment, ozonation-by products, pharmaceutical residues
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4974
ID Code:15596
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
External funders:MISTRA
Deposited By: Johannes Pohl
Deposited On:28 Aug 2018 12:09
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits